Obligatorisk vattenvarnare är ett naturligt nästa steg

Debatt 13 maj 2022 18:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vatten är en stor och komplex fråga där olika delar av världen har olika utmaningar. Ett av de globala målen handlar om rätten till rent vatten. För Sverige, där tillgången till rent vatten inte är ett problem, handlar det om att göra vad vi kan för att hushålla med resurserna. Med tanke på den stora påverkan som vattenläckor har på samhället bör kravet på vattenvarnare ses som en självklar del i lagstiftningen.

 

Vatten diskuteras och behandlas i flera olika politiska processer. Bland annat tas nu en nationell strategi fram för vattenhushållning och regeringen har tillsatt en utredning för vattenfrågor vid planläggning och byggande. Därutöver ska EU:s dricksvattendirektiv införas i svensk lag. Det är väldigt breda perspektiv på vattenhushållning som hanteras där och olika former av vattenläckor pekas ut som ett stort slöseri med fullgott dricksvatten.

I en ny rapport från Länsförsäkringar Södermanland har problemet med vattenskador belysts ur olika perspektiv och den nya tekniken lyfts fram. Länsförsäkringar Södermanland uppmuntrar kunder att skydda sina hem och värna våra gemensamma resurser med hjälp av vattenvarnare, men nästa naturliga steg vore att vattenvarnare blev en självklarhet i alla hem. Färre vattenläckor skyddar oss alla, därför bör samhället ta ett större ansvar. 

 

Det ställs idag få krav på vattenhushållning vid bostadsbyggande. Här finns stor potential att åstadkomma förändring. Det finns en självklar parallell till hur samhället ser på brandvarnare, som är en av de enklaste och viktigaste försäkringarna för att rädda liv. För de allra flesta är fungerande brandskydd en självklarhet. Sedan lång tid finns olika lagkrav på brandskydd i flera olika lagrum. Boverket ställer krav på att alla nya bostäder som byggs ska utrustas med brandvarnare. 

 

Med tanke på den stora påverkan som vattenläckor har på samhället bör även kravet på vattenvarnare ses som en självklar del i lagstiftningen. Ett rimligt steg är att Boverket ställer krav på att nya småhus som byggs ska utrustas med varnare för vattenläckage. Detta är redan ett krav i Norge. Boverket bör även ges i uppdrag att ta fram rekommendationer till alla husägare kring hur man skyddar sig och andra mot vattenläckor. 

Med ett sådant krav minskar risken för att läckage i privata fastigheter belastar de kommunala VA-nätens kapacitet. Med små medel kan vi minska onödiga skador och värna våra gemensamma resurser. Vi skapar ett hållbart samhälle tillsammans – för all tid.

 

Länsförsäkringar Södermanland

Annika Berglund
Chef sakförsäkringar

Andreas Fahlstedt
Chef sak affär och marknad


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Ekeby våtmark – en oas som tappat sin forna glans

Ekeby våtmark – en oas som tappat sin forna glans

Insändare: Uttalande till stöd för personer med IF i Ukraina

Uttalande till stöd för personer med IF i Ukraina

Därför kommer det gult vatten ur kranen – Sevab varnar: "Undvik att dricka"

Därför kommer det gult vatten ur kranen – Sevab varnar: "Undvik att dricka"

Västerbron gick inte igenom besiktningen – nu lagas den med hjälp av dykare: "De här jobben görs under vatten"

Västerbron gick inte igenom besiktningen – nu lagas den med hjälp av dykare: "De här jobben görs under vatten"

Stort hål mitt i Härad – vattenledningsbyte bjöd Sevab på överraskning: "Oväntat"

Stort hål mitt i Härad – vattenledningsbyte bjöd Sevab på överraskning: "Oväntat"
Visa fler