Personlig assistans – det kan gälla oss alla!

Debatt 4 oktober 2022 19:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Liberalerna grundade assistansreformen. Den som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra, det är frihet.

LSS tio olika insatser är en stor post i statens och kommunernas budgetar men pengarna ger mycket tillbaka. Det viktigaste går inte att mäta i pengar, som ett värdigt liv för dem med de allra största behoven.

 

Fler ska kunna få personlig assistans – men stödet behöver också bli bättre till dem som har mindre omfattande funktionsnedsättningar. Därför vill Liberalerna inrätta ett vardagsstöd. Vardagsstödet ska kunna handla om praktisk hjälp i hemmet, motivationsåtgärder, ledsagning, stöd vid föräldraskap med mera. Genom att slå ihop insatserna: Ledsagning, kontaktperson, hemtjänst och boendestöd till en insats blir stödet mer flexibelt för den som behöver stöd och ger mer makt till den enskilde. Givetvis skall den enskilde ha möjlighet att välja vem som utför stödet och i huvudsak när och var det ska ske.

Staten ska stå som ensam huvudman för den personliga assistansen för att trygga likställigheten över landet, säkra ekonomin och göra det enkelt för den enskilde. Detta innebär att först måste ett stort arbete göras för att säkra behovsbedömningarna och trygga rättssäkerheten. Syftet är att fler skall få personlig assistans samt att processerna skall vara transparenta och förutsägbara.

 

Liberalerna vill inrätta en LSS-inspektion som står på den enskildes sida precis som vi har en Skolinspektion. Det handlar om människors möjligheter att få det som de har rätt till för att leva sina liv och det handlar om ett sort svinn av våra värdefulla skattepengar. Kort sagt – Det handlar om människors rättigheter och kvalitet i insatserna, rättssäkerhet genom en allmän rättshjälp, respekt för skattepengar – ordning och reda inom LSS helt enkelt.

Liberalerna är partiet som försvarar friheten för dem som har minst frihet. En grupp som har relativ liten frihet är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Vi är oroade att denna frihet kan komma att minska ytterligare genom de snäva kriterierna för tilläggsbelopp och tillhörande besparingar som den socialdemokratiska majoriteten drivit igenom. Vi vill därför skjuta till ytterligare tio miljoner lokalt för att förstärka tilläggsbeloppet. Vi gör detta för att finansiera ett tilläggsbelopp som även tar hänsyn till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Liberalerna vill fortsätta med insatsen Stöd vid anställning och att den ska fortsätta gälla alla arbetsgivare. Att känna en tillhörighet och ha en meningsfull sysselsättning gäller alla kommunens innevånare. Alla vill känna sig behövda. Den sysselsättning som erbjuds måste vara meningsfull och allra helst vara, eller likna, ett arbete på ordinarie arbetsmarknad. Kommunen bör som arbetsgivare se över och skärpa sina åtgärder för att öka funktionsnedsattas deltagande i ordinarie arbetsmarknad.

 

Det råder brist på boende för funktionshindrade i Eskilstuna. Fler lägenheter behöver byggas och fler befintliga lägenheter behöver tillgänglighets anpassas. Målet ska alltid vara att ha insatser inom LSS på boenden i Eskilstuna för kommunens innevånare. För dem som beviljats särskilt boende enligt LSS har kommunen en absolut skyldighet att leva upp till fattade beslut. En generös tolkning av LSS är en absolut självklarhet för en liberal politik.

Kommunen måste säkerställa att alla som arbetar med personer som har insatser inom LSS har rätt kompetens. Saknas denna kompetens ska personen först få rätt utbildning innan den kan tillsvidareanställas.

 

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av hjälpmedel och teknisk utrustning. Idag erbjuds ingen utbildning för anhöriga i dessa hjälpmedel vilket vi i Liberalerna vill ändra på. En utbildning ska erbjudas alla anhöriga och delegationer skall skrivas. Även hjälp och stöd anhöriga för personer med funktionsnedsättning ska erbjudas via anhörigcentrum för att ge den hjälp och stöd som anhöriga behöver för att lättare orka med vardagen de lever i.

För att tillgodose rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör kommunen inrätta en LSS-ombudsman.

 

Erika Rydja Sandvik (L)
Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Gänget som gör verklighet av sina idéer: "Vi måste ha mer positivitet här i världen"

Gänget som gör verklighet av sina idéer: "Vi måste ha mer positivitet här i världen"

De vill rädda julen för utsatta barn – uppmanar Eskilstunaborna att donera julklappar: "Det är tuffa tider för många"

De vill rädda julen för utsatta barn – uppmanar Eskilstunaborna att donera julklappar: "Det är tuffa tider för många"
Visa fler
Ämnen du kan följa