Politiker i Eskilstuna – sätt skolan främst!

Vi i Sveriges Lärare kräver nu att våra kommunpolitiker, som är ytterst ansvariga för skolans trygghet, kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, ser till att det på varje skola finns tillräckliga resurser, skriver Cecilia Rahbek Nöhr och Gunilla Skogsmo.

Vi i Sveriges Lärare kräver nu att våra kommunpolitiker, som är ytterst ansvariga för skolans trygghet, kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, ser till att det på varje skola finns tillräckliga resurser, skriver Cecilia Rahbek Nöhr och Gunilla Skogsmo.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2023-05-09 17:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det osäkra och akuta läget med en dödsskjutning av en gymnasieelev precis utanför skolan och i anslutning till en förskola gör att vi i Sveriges Lärare känner stark oro och frustration. Det får inte hända igen, det är vi alla överens om. Det har skrivits mycket klokt om detta den senaste tiden både på ledarsidan och i form av debattartiklar. Sveriges Lärare vill naturligtvis också delta i debatten. Eskilstuna har stora utmaningar ekonomiskt, men även kring den hot- och våldssituation som finns i vår stad. Det är sorgligt och upprörande att vi är i den situationen. Nu krävs stora satsningar och skolan måste prioriteras för att kunna vara kompensatorisk och på så vis kunna utjämna barns och elevers utvecklings- och livsmöjligheter. Ett ännu större samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och bra fritidsaktiviteter måste till om vi ska lyckas. 

Ni kommunpolitiker måste försäkra er om att alla elever klarar sin skolgång och får en bra start i livet! Att klara sig hela vägen genom skolsystemet på ett bra sätt och få gymnasieexamen är vägen till framgång, det visar all forskning. Alla vet att prislappen annars blir för hög för individen och slutligen även för samhället vi lever i och oss som skattebetalare. Ju mer resurserna minskar, desto sämre blir undervisningens kvalitet och vi räcker inte till för alla barn och elever. De som får betala det högsta priset är elever med särskilda behov av olika slag. 

Vi behöver kunna agera i akuta lägen, men också ha en långsiktig ekonomisk plan för en skola med hög kvalitet. Den ryckighet som finns i dagens skola med statsbidrag som kommer och går är inte positiv för verksamheten. 

Skolan är satt under stor press med effektiviseringar varje år förutom att mycket har blivit dyrare. Det vilar ett tungt ansvar på er lokala politiker att agera för att bryta den utvecklingen. Det är ni politiker som har det yttersta ansvaret för skolan i dag. Nu måste ni prioritera skolan så att den kan bli den friskfaktor den ska vara. Vi i Sveriges Lärare kräver: 

  •  En mer likvärdig skola, från förskola till gymnasium. Det krävs fler tidiga insatser för att komma till rätta med de problem som finns i skolan i dag. Inför mindre barn- och elevgrupper samt återinför halvklasser i de lägre årskurserna. 
  • Krafttag för att stärka barns, elevers och lärares arbetsmiljö. Det ska vara tryggt i våra verksamheter. Med stärkt elevhälsa och tillräckligt med kringresurser i alla skolformer kan vi hjälpa fler barn och elever så att ingen går till skolan med en klump i magen.
  • Åtgärder för att göra Eskilstuna kommun till en attraktiv arbetsgivare som tar den stora lärarbristen på allvar och ökar lärarnas status med högre löner och en bättre och jämnare arbetsbelastning. 
     

Sveriges Lärare slår fast att en god utbildning för barn och elever förutsätter att skolor, förskolor och fritidshem är bemannade av legitimerade, behöriga lärare med rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag. För att kraven i skollagen ska kunna uppfyllas är tillräckliga resurser helt avgörande. 

Vi i Sveriges Lärare kräver nu att våra kommunpolitiker, som är ytterst ansvariga för skolans trygghet, kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, ser till att det på varje skola finns tillräckliga resurser. Vi har sagt det förut och vi säger det igen: Ta ert skolansvar nu!

Cecilia Rahbek Nöhr
Sveriges Lärare Eskilstuna

Gunilla Skogsmo
Sveriges Lärare Eskilstuna