Rätten att bestämma över sitt liv måste värnas

Varför ska vi inte kunna bestämma om vem vi ska släppa in i vårt hem när vi blir äldre, undrar Liberalerna i Eskilstuna.

Varför ska vi inte kunna bestämma om vem vi ska släppa in i vårt hem när vi blir äldre, undrar Liberalerna i Eskilstuna.

Foto: JESSICA GOW / SCANPIX

Debatt2021-09-28 21:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Möjligheten att själv vara med och välja och påverka vart man vill bo och leva och vem som utför hemtjänsten i ens hem, är något som vi liberaler ser som en självklarhet och i insändare ”Hur behandlas gamla i Eskilstuna – är det mänskligt” 25/9 vidrörs just detta.

När vi klarar oss utan hjälp i vardagen har vi möjlighet att påverka vart vi väljer att bo och leva våra liv. Vi kan välja vårdcentral, sjukgymnast och tandläkare enligt det fria vårdvalet. Som förälder lägger vi stor vikt i att noga undersöka, göra besök och kolla referenser innan vi väljer den förskola och skola som vi tror ger bäst pedagogik och lärande till våra barn. Listan kan göras lång över de frihetliga val vi kan göra så länge vi är unga och friska.

Frågan är varför ska vi fråntas vår förmåga att göra val senare i livet och till exempel behöver flytta till ett omsorgsboende eller beviljas hemtjänstinsatser? Varför ska vi inte på ålderns höst ha samma möjlighet att undersöka och komma fram till beslut om vart vi vill bo och trivas bäst? Varför ska vi inte kunna bestämma om vem vi ska släppa in i vårt hem för att hjälpa oss med personlig hygien och andra insatser som behövs för att klara vår vardag om vi hamnar i en situation där vi inte längre klarar oss själva?

Liberalerna har lämnat in ett förslag om att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom äldreomsorg och hemtjänst i Eskilstuna kommun. LOV innebär att du som invånare själv vara med och välja vilket omsorgsboende du vill bo på, privat eller i kommunens regi. Du kan välja utifrån dina önskemål om bostadsområde, egna referenser och utformning av till exempel aktiviteter och utemiljö. LOV inom hemtjänsten innebär att du själv väljer vilket hemtjänstföretag du vill ska komma in i ditt hem och utföra de hemtjänstinsatser som du fått beviljat.

Liberalernas förslag väntas nu avslås av den politiska ledningen och det innebär att många Eskilstunabor förlorar sin framtida rätt till medbestämmande över sina liv. Om den politiska ledningen är trygg i att deras sätt att bedriva äldreomsorg och hemtjänst är den bästa, då behöver de inte känna dig hotade av att införa LOV utan välkomna konkurrensen den medför. Vi liberaler tror på den fria individens rätt att själv bestämma över sitt liv och kommer fortsätta att värna den rätten.

Stefan Krstic
Gruppledare för Liberalerna i Eskilstuna

Erika Rydja Sandvik
Ordförande för Liberalerna i Eskilstuna

Camilla Cederlöf
Ledamot i vård- och omsorgsnämnden för Liberalerna i Eskilstuna