Regeringen bör göra en extra ändringsbudget

Med förslaget får kommunerna i länet ökade resurser till välfärden med cirka 73 miljoner kronor, skriver Jari Puustinen (M).

Med förslaget får kommunerna i länet ökade resurser till välfärden med cirka 73 miljoner kronor, skriver Jari Puustinen (M).

Foto: Anders Nilsson

Debatt2019-11-30 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regeringen bör snarast lägga fram en extra ändringsbudget med mer pengar till kommuner och regioner samt till rättsväsendet. 

Utvecklingen i kommuner och regioner riskerar att leda till sämre välfärd och högre skatter. Därför menar Moderaterna att det behövs utökade generella statsbidrag på 2,5 miljarder kronor. Nästan lika mycket pengar ska tillföras rättsväsendet – i huvudsak polisen som bör få ett tillskott på 1,9 miljarder kronor. 

Nu krävs det en extra budget som ser till att de besparingar som drabbar elever, äldre och funktionshindrade ute i kommunerna inte blir större. Dessutom är det uppenbart att polisen behöver mer resurser för att kunna skapa trygghet i hela landet.

Det grova våldet har nått rekordnivåer. Gängen blir allt mer aggressiva och våldsbenägna. Utsatthet för sexualbrott och personrån ökar, inte minst mot unga. Polisnärvaron är för låg.

Sveriges kommuner och regioner är under allt högre tryck till följd av förändringar i demografin med fler barn och äldre, samt att kommunerna i stor utsträckning får bära kostnaderna för en misslyckad integration. Därför bör de generella statsbidragen till Sveriges kommuner och regioner öka och riktade statsbidrag bör göras om till generella.

Det borde finnas en bred enighet i Sveriges riksdag om behovet av att förstärka rättsväsendet och välfärden. Givet den situation som nu råder inom dessa områden bör regeringen därför återkomma med ett förslag till extra ändringsbudget för att göra ytterligare förstärkningar av såväl rättsväsendet som välfärden. Vi moderater anser att det krävs ökade anslag på minst fem miljarder kronor.

Det innebär att Sörmland skulle få ökade polisresurser med ungefär 90 fler poliser och att Region Sörmland och kommunerna i länet får ökade resurser till välfärden med cirka 73 miljoner kronor. 

Regeringen bör prioritera Sveriges centrala samhällsuppgifter. Här är några förslag från moderaterna som regeringen bör se över:

– Sänkt biståndsram.

– Ändra riktade statsbidrag till generella statsbidrag.

– Avstå från att införa friår och utöka extratjänsterna.

– Utökningen av byggsubventionerna.

– Ändra ikraftträdande eller helt avstå från att införa ingångsavdraget.

– Avskaffa klimatklivet.

Bara de förslag som anges ovan omfattar drygt 10 miljarder kronor så det finns goda möjligheter att prioritera lag och ordning samt välfärd. Det är dags att regeringen vaknar och ser verkligen ute i samhället.

Vi moderater prioritera rättsväsendet och välfärden.

Jari Puustinen (M)

Kommunalråd i Eskilstuna och ledamot i Sörmlands regionfullmäktige