Vi oroas för förändringarna i det svenska biståndet

Att regeringen och ansvarig minister, biståndsminister Johan Forssell (M), tror att en myndighet ska kunna ta över den roll vi som svenska folkrörelser och organisationer spelar i dag vittnar om en bristande förståelse för det som genom åren betecknats som folkrörelsebistånd, skriver Pingstförsamlingen Eskilstunas Carl-Vilhelm Hasselgren och Allan Ekstedt.

Att regeringen och ansvarig minister, biståndsminister Johan Forssell (M), tror att en myndighet ska kunna ta över den roll vi som svenska folkrörelser och organisationer spelar i dag vittnar om en bristande förståelse för det som genom åren betecknats som folkrörelsebistånd, skriver Pingstförsamlingen Eskilstunas Carl-Vilhelm Hasselgren och Allan Ekstedt.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2024-05-10 05:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi lever i en tid med enorma utmaningar. Över 700 miljoner människor lever på mindre än 18 kronor om dagen. Mer än hälften av dem är barn. Nästan var tredje medmänniska saknar tillgång till rent dricksvatten, och var tionde lider av hunger. Vi har nu nåtts av besked från regeringen och Sida som skapar stor oro. Besked som kan komma att drabba människor som i dag får en chans att ta sig ur fattigdom och utsatthet genom olika insatser. 

Pingstkyrkan i Eskilstuna har ett stort engagemang i utsatta länder som bland annat Togo, Benin och Mauretanien. Vi ser med oro på hur regeringen genom snabba och dåligt förankrade beslut riskerar att slå sönder delar av det viktiga arbete vi gör tillsammans med våra samarbetskyrkor. 

I dagsläget vet inte våra samarbetspartner om de kommer ha Sida-stöd för sitt arbete från 2025. De tvingas därför planera för avslut och avveckling, samtidigt som de hoppas på fortsatt stöd för de insatser de nyss satt i gång. De som drabbas är än en gång de mest utsatta.

Bakgrunden till situationen vi befinner oss i är uppdraget Sida fått av regeringen. Man ska här analysera sina möjligheter att ta över förmedlingen av bistånd som organisationer som till exempel vår biståndsorganisation PMU i dag står för. Man har också muntligt sagt upp avtalen med alla svenska biståndsorganisationer, i avvaktan på regeringens beslut efter genomförd utredning. 

Att från regeringens sida tro att en myndighet ska kunna ta över den roll vi som svenska folkrörelser och organisationer spelar vittnar om en bristande förståelse för det som genom åren betecknats som folkrörelsebistånd, ett samarbete mellan människor världen över som inte minst genom kyrkornas arbete låg till grund för framväxten av svenskt bistånd. 

Som Sida själva skriver skulle förutsättningarna för måluppfyllelse i stödet till de mest utsatta påverkas om myndigheten tog över vårt arbete.

Som församling har vi tillsammans med PMU samverkat med våra afrikanska samarbetspartners under många år, och jobbar med många utmanade förändringsprocesser som kräver tillit och ett långsiktigt samarbete utifrån en gemensam värdegrund. Vi har väl upparbetade nätverk och kommunikationskanaler, och delar också tvåspråkigheten, där vi är både tros- och rättighetsbaserade. Det är en kunskap som är grundläggande för att genomföra effektivt bistånd. 

Sida säger att analysen behöver fördjupas när det gäller deras möjligheter att spela den roll vi i dag spelar, liksom vad det kostar. Ett övertagande av vår (civilsamhällets) roll skulle enligt en första analys kosta Sida 460 miljoner kronor om året (420 personer behöver anställas för programarbetet), förutom alla andra kostnader som kommer öka när myndigheten behöver växa kraftigt. Det kan inte vara en effektiv väg framåt. Svenskt bistånd skulle med en sådan förändring också gå miste om den stora volontärinsatsen vi gör (från vanliga medborgare) parallellt med de delar som finansieras av statliga biståndsmedel.

Vi gjorde stora insatser i kampen mot fattigdom långt innan biståndet fanns, och vi kommer att fortsätta, med eller utan regeringens och Sidas stöd. Men vi förutsätter att våra folkvalda, både i regeringspartierna och de som är i opposition, säkerställer att processen med att se över svenskt bistånd hanteras klokt, och att stödet till oss i civilsamhället inte minskar. 

Vi måste arbeta effektivt och ha tillit till varandra om vi ska lyckas i kampen mot utsatthet och fattigdom.

Carl-Vilhelm Hasselgren och Allan Ekstedt
Pingstförsamlingen Eskilstuna, Pingstkyrkan Secondhand och Eskilstuna Ger