Regeringens nedskärningar är ett svek mot kvinnor

Det behövs en politik som prioriterar kvinnors arbetsvillkor och löner före skattesänkningar för höginkomsttagare, skriver riksdagsledamoten Sofia Amloh (S).

Det behövs en politik som prioriterar kvinnors arbetsvillkor och löner före skattesänkningar för höginkomsttagare, skriver riksdagsledamoten Sofia Amloh (S).

Foto: Alex Rodriguez

Debatt2024-03-07 18:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frihet! Målet om ekonomisk jämställdhet handlar om rätten att forma sitt eget liv. Det är frihet i sin renaste form: Att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det är framför allt kvinnor som drabbas av regeringens politik. Det är kvinnor som arbetar i välfärdens kvinnodominerade yrken som får betala för nedskärningarna i form av ökad stress, sämre arbetsvillkor och sämre löner. Det är också kvinnor som tvingas kliva in och ta ansvar, när den skattefinansierade välfärden dras tillbaka, genom att gå ner i arbetstid för att ta hand om en åldrande förälder eller annan närstående. Ansvar utan makt är vanmakt!

Den svenska sjukvården, skolan och omsorgen går igenom den värsta krisen sedan 90-talet. Över hela landet sägs personal upp. Vårdcentraler och mottagningar stängs för att regeringen inte tar ansvar och skjuter till de resurser som krävs till den gemensamma välfärden. 

För att nå målet om full sysselsättning och kvinnors ekonomiska självständighet behöver kvinnors deltagande i arbetslivet öka, men också mäns närvaro och engagemang i hemmet. Ett hållbart arbetsliv, med balans mellan familj, arbete och fritid, är en förutsättning för detta. Den enskilt mest betydelsefulla reform för ökad jämställdhet i arbetslivet och familjelivet är en helt individualiserad föräldraförsäkring.

Det ojämna uttaget i dag leder till sämre löneutveckling och lägre pension för kvinnor. Men även kvinnors möjlighet att avancera i arbetslivet minskar. Det befäster ojämlika strukturer där kvinnor tar ansvar för obetalt hemarbete medan män kan lägga mer tid på förvärvsarbete. 

Några påminnelser: 76 procent av styrelseledamöter i aktiebolag är män. Sju av tio som arbetar deltid är kvinnor. Kvinnor får ut hälften av mäns tjänstepension. 70 procent av dem som vårdar med närståendepenning är kvinnor. Förra året tog kvinnor nästan 70 procent av all föräldraledighet. 

Sverige sägs ofta vara ett av världens mest jämställda länder. Och även om det skulle vara sant så räcker det inte. Lönegapet mellan könen är fortfarande stort, och så har det sett ut de senaste årtiondena. Arbetsmarknaden är mer könsuppdelad än i de flesta jämförbara länder. Kvinnor tjänar i snitt fyra femtedelar av mäns löner. Samtidigt blir kvinnors hälsa allt sämre jämfört med mäns. 

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, när pengar fördelas och normer etableras, måste jämställdhetsperspektivet finnas med och beaktas i det dagliga arbetet. Det betyder i praktiken att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar, kan leva ett jämställt liv.

Samtidigt som regeringen och Sverigedemokraterna vägrar tillföra välfärden de resurser som krävs planerar man för nya skattesänkningar i höst och planerar för att förstöra den svenska föräldraförsäkringen. Det är helt oacceptabelt. 

I dag på internationella kvinnodagen kräver S-kvinnor att regeringen och Sverigedemokraterna tar ansvar och skjuter till de resurser som krävs för rimliga villkor och löner för kvinnorna i välfärden.

Vi kräver: 

  • Ökade resurser till vården, skolan, barn- och äldreomsorgen för en starkare välfärd, höjd bemanning och bättre arbetsvillkor. 
  • Lika lön för likvärdigt arbete. Det är oacceptabelt att livsinkomsterna är så mycket lägre för kvinnor än för män.
  • Heltidsarbete ska vara norm. Kvinnodominerade branscher har mer ofrivilligt deltidsarbete, fler osäkra anställningar och större brister i arbetsmiljön. Mer måste göras för trygga anställningar och en jämställd arbetsmiljö. 

Vad som krävs är en politik som prioriterar kvinnors arbetsvillkor och löner före skattesänkningar för höginkomsttagare. Detta är avgörande för kvinnors hälsa och ekonomi, men också för förskolan, skolan, vården och äldreomsorgen. Det är Sveriges framtid som står på spel. Utan kvinnor stannar Sverige. 

Sofia Amloh
Ordförande S-kvinnor Sörmland
Riksdagsledamot (S) för Sörmland