Region Sörmland bör ta fram en ändringsbudget

När pandemin äntligen blåser över kommer Sörmland stå med en stor vårdskuld som måste betalas tillbaka, skriver oppositionspartiernas M, KD och L.

När pandemin äntligen blåser över kommer Sörmland stå med en stor vårdskuld som måste betalas tillbaka, skriver oppositionspartiernas M, KD och L.

Foto: Henrik Radhe

Debatt2020-05-06 05:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Coronavirusets framfart över världen har skapat både en medicinsk och en ekonomisk kris på samma gång. En kombination som Region Sörmland aldrig stått inför tidigare. Vid tidigare finanskriser har enskilda sektorer i samhället drabbats hårt och arbetslösheten stigit snabbt, men sällan har så många sektorer drabbats på samma gång, med en sådan kraft. Vi föreslår nu därför att en ändringsbudget tas fram för Region Sörmland.

Det är ännu för tidigt att överblicka hela omfattningen av den ekonomiska kris som sköljer över världen när arbetslösheten stiger samtidigt som de ekonomiska hjulen står still. Vi vet ännu inte hur 2020 slutar. Det är dock redan säkert att skatteintäkterna minskar och bidragsberoendet ökar under den här perioden. Det är därför av yttersta vikt att vi säkrar de offentliga finanserna och för en ansvarsfull finanspolitik i Region Sörmland. Syftet måste vara att säkra regionens framtida ekonomiska stabilitet samtidigt som vi undviker skattehöjningar och nedskärningar i personal och vårdutbud.

Det är därför som vi, de tre ledande oppositionspartierna i Region Sörmland nu föreslår att en ändringsbudget för regionen ska beslutas om i juni. Konjunkturinstitutet beräknar att Sveriges BNP under andra kvartalet 2020 minskar med drygt 6 procent. Detta innebär en djup lågkonjunktur som blir svår att återhämta sig från samtidigt som de smittskyddande åtgärderna mot Covid-19 kvarstår. Ett minskat skatteunderlag i Sörmland till följd av ökad arbetslöshet och minskad produktivitet kan i värsta fall uppgå till hundratals miljoner kronor i uteblivna intäkter för regionen.

När pandemin äntligen blåser över kommer Sörmland stå med en stor vårdskuld som måste betalas tillbaka. Köerna som redan innan pandemin var långa kommer ha blivit ännu längre och risken finns att utebliven screening-verksamhet kan leda till att flera personer behöver vård då olika sjukdomar upptäckts för sent. Lägg därtill den ökade psykiska ohälsan på grund av sorg och isolering från övriga samhället. Det är därför av yttersta vikt att regionen kan behålla all sin personal och sitt fullständiga vårdutbud för att börja kunna betala tillbaka på denna vårdskuld till sörmlänningarna.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill därför här och nu sträcka ut en hand till de styrande partierna i Region Sörmland, för att vi tillsammans ska förhandla fram en ändringsbudget för 2020 med målet att säkra regionens finanser och därmed den sörmländska sjukvården under kommande år.

Magnus Leivik (M)
Regionråd i opposition

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Gruppledare

Ewa Callhammar (L)
Gruppledare