Regionen måste bli bättre på att hjälpa våldtäktsoffer

Region Sörmland har som mål att bli Sveriges friskaste län 2025. Om det ska bli verklighet måste sexualbrottsoffer, främst kvinnor, tjejer och transpersoner, få bättre hjälp, skriver debattören.

Region Sörmland har som mål att bli Sveriges friskaste län 2025. Om det ska bli verklighet måste sexualbrottsoffer, främst kvinnor, tjejer och transpersoner, få bättre hjälp, skriver debattören.

Foto: Jens Alvin

Debatt2021-09-29 21:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förra året polisanmäldes över 9 360 våldtäkter enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. 8 690 utgjordes av våldtäkt mot kvinnor eller flickor, medan 674 brott avsåg våldtäkt mot män eller pojkar. Bar i Sörmland handlar det om mellan 2000-3000 flickor och kvinnor som varje år utsätts för våldtäkt, incest eller andra sexuella övergrepp enligt uppskattningar från Socialstyrelsen. Det är helt oacceptabelt och mer arbete krävs för att förebygga och bekämpa det utbredda sexuella våldet. 

Vård och stöd till alla som utsatts borde vara en självklarhet. Men så ser det inte ut i dag. Samhället sviker dem som utsätts för sexuellt våld och som behöver hjälp för att läka. 

Politikerna och beslutsfattare i Sverige och Region Sörmland måste säkerställa att alla som utsätts för sexuellt våld får tillgång till det stöd och den vård och behandling de behöver, oavsett vilka de är, och oavsett när övergreppen skedde.

Region Sörmland har kompetenscentrum mot våld i nära relationer vid sina tre länssjukhus med team som arbetar med att förbättra, standardisera och säkerställa kvaliteten i bemötandet och omhändertagandet av dem som utsatts för sexuellt våld i regionen sedan 2014. Men svårigheter teamet ser i sitt arbete är bristande tillgång på traumaterapi inom psykiatrin för patienter som behöver detta. Väntetiderna till traumabehandling är långa. 

Den bilden stämmer överens med Europarådets kritik mot Sverige år 2019 om brist på långsiktigt stöd och traumabearbetning efter det akuta skedet. Då granskades hur väl Sverige lever upp till den så kallade Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor. Amnesty Internationals rapport, Time for Change: Justice for RapeSurvivors in the Nordic Countries, från samma år, visade på samma sak. 

Att våldtäkt och sexuellt våld kan ge allvarliga psykologiska skador som måste behandlas är ingen nyhet. Ändå är det många brottsoffer som inte får den vård och behandling de har rätt till och är i behov av.

Jag som skriver denna artikel efterlyser bättre vård och stöd till alla som utsatts för våldtäkt och sexuella övergrepp, oavsett vilka de är eller var i landet de bor. 

Ytterst handlar det naturligtvis om att hälso-och sjukvården ska vara jämlik för alla. 

Region Sörmland har som mål att bli Sveriges friskaste län år 2025. Om det ska bli verklighet måste sexualbrottsoffer, främst kvinnor, tjejer och transpersoner, uppmärksammas.

Safa Yagoub
Kvinnors rättighetsaktivist
Amnesty International, Sverige, Grupp4