Riktade information om mammografi kan rädda liv

Utrikes födda kvinnor uteblir dubbelt så ofta från mammografi när de kallas, och i denna grupp är dödligheten i bröstcancer större, skriver Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet och Terhi Jonsson, ordförande i Bröstcancerföreningen Aurora Sörmland.

Utrikes födda kvinnor uteblir dubbelt så ofta från mammografi när de kallas, och i denna grupp är dödligheten i bröstcancer större, skriver Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet och Terhi Jonsson, ordförande i Bröstcancerföreningen Aurora Sörmland.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2023-10-07 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Utrikes födda kvinnor uteblir dubbelt så ofta från mammografi när de kallas, och i denna grupp är dödligheten i bröstcancer större. För att vända trenden och minska ojämlikheter inom bröstcancerscreening krävs riktade informationsinsatser från Region Sörmland, anser Bröstcancerförbundet.

Varje timme får en kvinna ett bröstcancerbesked, och en tidig diagnos kan betyda skillnad mellan liv och död. Bland de kvinnor som går på mammografi regelbundet har överlevnaden i bröstcancer nära fördubblats sedan mammografiscreening infördes. Men skillnaden mellan olika grupper i samhället är stor. Kvinnor med högre utbildning och god ekonomi går oftare på mammografi. Nästan var tredje kvinna född utanför Norden går inte mammografi när hon kallas.

Bröstcancerförbundets rapport visar att det låga deltagandet till stor del beror på språkliga hinder och bristande information om varför det är viktigt att gå på mammografi. Det framkommer också att många känner rädsla inför undersökningen och oro för smärta. Många är beroende av anhöriga, inte sällan sina barn, för att tillgodogöra sig vårdinformation på svenska. Tröskeln att gå på mammografi blir för hög.

För att bryta trenden menar Bröstcancerförbundets att Region Sörmland både behöver satsa på riktade informationsinsatser och införa rutiner som gör det möjligt att följa upp bröstcancerscreening med hjälp av det nationella kvalitetsregistret.

Därför vill Bröstcancerförbundet att Region Sörmland:

• använder de rutiner för kallelse, påminnelser och information som Regionala Cancercentrum utvecklat
• rekryterar hälsoguider för uppsökande informationsinsatser i prioriterade områden
• implementerar kvalitetsregistret för mammografi för att säkerställa uppföljning och underlätta forskning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, men screening och nya behandlingar har ökat överlevnaden. Fortfarande uteblir dock nästan var tredje kvinna född utanför Norden från sin mammografiscreening. För att öka deltagandet krävs riktade informationsinsatser. Mammografi räddar liv, men bara för de som faktiskt går på sin undersökning när de kallas.

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet
Terhi Jonsson, ordförande Bröstcancerföreningen Aurora Sörmland