S och M måste sätta press på Senior Material i Svista

Vår iver att bidra till klimatomställningen får inte leda till risker för miljön, skriver Vänsterpartiets gruppledare Maria Chergui.

Vår iver att bidra till klimatomställningen får inte leda till risker för miljön, skriver Vänsterpartiets gruppledare Maria Chergui.

Foto: Veronica Karlsson

Debatt2024-07-11 11:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har under de senaste veckorna kunnat ta del av informationen om att det kinesiska företaget Senior Material Europe AB i Eskilstuna har fått tillstånd av mark- och miljödomstolen att släppa ut 900 ton per år i luften av det hälsovådliga ämnet metylenklorid. Företaget tillverkar en separatorfilm, som behövs vid tillverkning av elbilsbatterier och är bland annat underleverantör till Northvolt.

1996 förbjöds metylenklorid att användas i Sverige, men om inget annat alternativ finns kan Kemikalieinspektionen ge dispens två år i taget med krav på att användningen ska fasas ut. Enligt Dagens Arbete har totalt 29 företag i Sverige fått dispens för att använda 310 ton metylenklorid sedan 2013. Under 2022 användes drygt 10 ton. Företaget Senior har fått dispens att använda så mycket som 2 770 ton under två år. 

Inför beslutet om etablering av Seniors fabrik i Eskilstuna hävdade miljökontoret tydligt att tillsynsansvaret för Senior är en alltför komplex fråga för en kommunal instans. Därför förordade man att ansvaret överlämnas till länsstyrelsen. Den dåvarande miljö-och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna ställde sig bakom miljökontorets förslag. Men i kommunfullmäktige ändrade sig S och M och med stöd av C röstade en majoritet för att miljökontoret i kommunen skulle behålla hela ansvaret. 

Vänsterpartiet liksom andra partier i oppositionen reserverade sig mot beslutet. 

Hanteringen av metylenklorid i produktionen bär även med sig andra risker. Räddningstjänsten i Eskilstuna varnar för att gasen vid en brand kan utvecklas till något som liknar stridsgas med risk för människors liv.

Redan innan start av produktionen krävs det att en förberedd räddningsberedskap ska finnas. Det är företaget Senior, inte den kommunala räddningstjänsten, som ska bygga upp och bekosta detta. 

Det är extrema utsläpp som har beviljats för Seniors verksamhet. Eskilstunaborna är oroliga för vilka konsekvenser dessa utsläpp kommer att innebära för de boende. Vår iver att bidra till klimatomställningen får inte leda till risker för miljön. Kommer vi att drabbas av allvarliga sjukdomar på grund av metylenklorid i luften? Kommer utsläppen att hamna i våra vattendrag när det regnar? 

Vi anser att de styrande politikerna i S och M nu måste sätta press på Senior i Svista att arbeta för att hitta en ersättning till metylenklorid så snart som möjligt. Det pågår i Kina ett arbete med att framställa separatorfilm utan det farliga ämnet.

Vi anser att företaget i handlingarna inför tillståndsgivningen inte har tagit tillräcklig hänsyn till befolkningen och den omgivande miljön i Eskilstuna. 

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att de ansvariga inom kommunen nu gör allt den kan för att ställa krav på Senior och minimera riskerna med produktionen. Det innebär att den politiska majoriteten S och M måste vara mer offensiva. 

Förra året valde de under den dåvarande miljö- och räddningstjänstnämndens sommaruppehåll att inte ställa berättigade krav på företaget genom att i ett ordförandebeslut gå emot miljökontorets tjänstemannaförslag att överklaga miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut till mark- och miljödomstolen. Detta till skillnad från länsstyrelsen som överklagade. 

Vi som parti kan inte överklaga eller ompröva beslutet, men vi kommer att ställa en fråga i kommunfullmäktige till Socialdemokraterna och Moderaterna om vad de ska göra för att i dialog med Senior minska riskerna och ta tillvara nya kunskaper. 

I den nya samhällsbyggnadsnämnden kommer vi att noga bevaka tillsynen av företaget Seniors verksamhet. 

Maria Chergui
Gruppledare Vänsterpartiet