Så byggs bostadsbristen bort med minimala klimatavtryck

Debatt 22 december 2022 18:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det går att lösa bostadsbristen utan att förvärra en redan akut klimatkris. Svaret är att bygga fler, större och smartare trähus i industriell skala men med ett mer ansvarsfullt användande av träråvaran. Nu krävs det att ansvariga politiker i Sörmlands kommuner tar sitt ansvar. 

Klimatkrisen är vår tids största existentiella hot. Bygg- och fastighetssektorn står för 40 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Att minska utsläppen från produktion och förvaltning av byggnader är vårt främsta hopp för att nå 1,5-gradersmålet. 

 

Även i Sverige är vår egen bransch skyldiga till en femtedel av alla utsläpp. Vi måste kunna göra bättre än så. 

 

Problemet är inte att vi saknar kunskap om vad som behöver göras – FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport gör det fullständigt klart att vi står vid randen av en global klimatkris. Problemet är att motstridiga intressen står emot varandra. Hur ska en framtida klimatkatastrof vägas mot de livsmedel, transporter och bostäder som behövs för att få samhället att fungera i dag?

I åtta av nio kommuner i Sörmland råder bostadsbrist. Nio av tio svenskar bor i en kommun med ett underskott av bostäder. Enligt Boverkets senaste siffror är den vanligaste anledningen till bostadsbristen att det saknas bostäder med rimliga boendekostnader där folk faktiskt har råd att bo.

 

Problemformuleringen är därför ganska simpel. Vi måste bygga många fler bostäder, vi måste bygga till ett lägre pris – och vi måste bygga på ett sätt som inte förvärrar en redan akut klimatkris. Det rimliga svaret på frågan är att bygga fler trähus. 

 

När Svenska Miljöinstitutet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) analyserade utsläppen över en livscykel för ett standardiserat flerfamiljshus var samtliga träbyggnadstekniker bättre för klimatet än motsvarande hus i stål och betong. Byggprocessen som gav absolut lägst utsläpp var den teknik med lättbalksystem som har utvecklats av svenska träprodukt- och trähusspecialister.

Det råder inget tvivel om att det går att bygga billiga, resurssnåla och klimatsmarta flerfamiljshus i trä i den industriella skala som krävs med minimala klimatavtryck. Vi bygger flerbostadshus i trä i dag som om hundra år fortfarande kommer att ha en lägre klimatpåverkan än vad betonghusen orsakar innan de första hyresgästerna ens har flyttat in. 

 

Till skillnad mot vad som ibland framhålls av betong- och stålindustrin har Sverige de praktiska möjligheterna klara för en snabb och hållbar omställning. Enligt en studie vid Linköpings universitet har Sverige kapacitet att inom några få år bygga hälften av alla nya flerfamiljshus i trä. Det skulle innebära en minskad klimatbelastning i byggskedet på 40 procent per år. Samtidigt skulle utbyggnaden generera fler än tiotusen nya arbetstillfällen i skogs- och byggindustrin – framför allt utanför storstäderna.

 

I dag används 75 procent av den svenska skogsråvaran till papperstillverkning och bioenergi. Det är ett kortsiktigt utnyttjande av vår gemensamma naturresurs som måste förändras. Genom att bygga fler trähus kan vi förlänga råvarans livsstil från dagar till sekler. Om man då även väljer att bygga med lättbalkar i stället för massivträ kan dubbelt så många hus byggas med samma mängd råvara. Då krävs det ett större engagemang från Sörmlands politiker för att bidra till en hållbar lösning på bostadskrisen.

 

Fler och fler kommuner över hela landet har redan beslutat om trähusstrategier för att stimulera och främja klimatsmart byggande. Det innebär ett ansvarsfullt utnyttjande av den svenska skogen, förenklade tillståndsprocesser och en höjd politisk ambitionsnivå. 

Nu måste fler kommuner gå samma väg och utveckla egna strategier. Det är dags för Sörmlands politiker och tjänstemän att ta både klimatkrisen och bostadsbristen på allvar.

 

Anders Tengbom
Trähusspecialist och utvecklingschef, Vernum Fastigheter


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa