Så gör vi att vården levererar i tid

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD), Ewa Callhammar (L) och Magnus Leivik (M) vill ha enhetstaxa på 200 kronor för alla fysiska vårdbesök.

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD), Ewa Callhammar (L) och Magnus Leivik (M) vill ha enhetstaxa på 200 kronor för alla fysiska vårdbesök.

Foto: Tommy Kägo

Debatt2019-11-20 05:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett nytt decennium står för dörren och med det ett nytt kapitel i regionernas snart 160 år långa historia. Vi har nu som oppositionspartier i Region Sörmland lagt fram en budget för 2020-talet där regionens ekonomiska stabilitet säkras och därmed även sjukvårdens driftsäkerhet. 

Högkonjunkturen är över och regionen har länge levt över sina tillgångar. Tyvärr lämnar detta inte mycket utrymme kvar till offensiva satsningar inom nya områden. Det tvingar oss att genomföra breda strukturella reformer för att säkra regionens ekonomi och undvika en skattehöjning de närmsta åren. Vi går därför fram med en bred reformagenda med syfte att korta vårdköerna och föra vården närmare medborgarna.

I den styrande majoritetens förslag får vi nu Sveriges dyraste sjukvård där vårdcentralen ska kosta 200 kronor och sjukhusen 400 kronor. Detta säger vi nej till utan vill se en enhetstaxa på 200 kronor för alla fysiska besök i sjukvården och fri primärvård för alla över 65. Vi går även fram med införandet av ett husläkarsystem där listningen sker på individuella läkare och så kallade snabbkliniker på exempelvis apotek införs där man kan få hjälp med vaccinationer och enklare besvär. 

Det måste ske en bred översyn av de miljardinvesteringar som regionen nu genomför. Ombyggnationerna har fördyrats avsevärt och skulle enligt de första planerna redan vara klara. Regionen måste ta ett krafttag i de här frågorna och säkerställa att byggherrarna inte drar iväg utanför fastställda ramar med förseningar och fördyringar i miljardklassen som följd. 

Vidare kan den nuvarande kösituationen inom den sörmländska sjukvården inte fortsätta. Samtidigt som sjukvården går med ett underskott på hundratals miljoner så får tusentals sörmlänningar vänta olagligt länge på vård. Hela vårt förslag till budget för Region Sörmland genomsyras av viljan och strävan av att korta köerna och förbättra sjukvården. Fokus måste läggas på de verksamheter som i dag har svårt att klara vårdgarantin och ge den stöttning som krävs för att uppnå målen. Vi måste även se kritiskt på frågan vad vi själva gör bäst och vad andra aktörer faktiskt kan bidra med för att göra vården mer tillgänglig.

Vi tror att det nya decenniet ska föra något gott med sig för hela Sörmland och att regionen inom några år ska ha en ekonomi som går ihop och en sjukvård som levererar i tid.

Magnus Leivik (M)

Oppositionsregionråd

Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)

Gruppledare

Ewa Callhammar (L)

Gruppledare