Säkra rättstryggheten för kvinnor

Centerkvinnorna föreslår en rad åtgärder för att säkra utsatta kvinnors trygghet:

Centerkvinnorna föreslår en rad åtgärder för att säkra utsatta kvinnors trygghet:

Foto: Lars-Göran Norlin

Debatt2021-04-27 10:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debatten om kvinnofrid som nu förs handlar inte enbart om att stoppa våldet mot kvinnor. Det handlar även om kvinnors rättstrygghet. Knappt en av fem anmälda våldtäkter leder till en fällande dom. Det är inte tusentals kvinnor som ljuger – det är tusentals våldtäktsmän som går fria. Under 2020 ökade antalet våldtäktsdomar, men det är fortfarande bara 333 domar av 8820 anmälda våldtäkter som leder till fällande dom.

Centerkvinnorna vill att personer som har utsatts för brott ska få sin sak rättvist prövad, men så fungerar det inte i våldtäktsfall. Visserligen leder 90 procent av alla våldtäktsanmälningar till en förundersökning, men den läggs oftast ner. En studie från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar på allvarliga brister i polisutredningar med uteblivna åtgärder och utredningar som drar ut på tiden. 

Utpekad gärningsman förhörs i endast hälften av alla förundersökningar, vilket är högst anmärkningsvärt eftersom offret är åtminstone bekant med gärningsmannen i drygt 70 procent av fallen. 

Det krävs rejäla krafttag för att driva igenom ett paradigmskifte som på allvar slår vakt om kvinnans rätt till sin sexuella integritet, sin rätt att få sin sak prövad och sin rätt till frihet. Centerkvinnorna föreslår en rad åtgärder för att säkra utsatta kvinnors trygghet: 

Utbilda personer som hanterar sexualbrott. Höj kunskapsnivån hos polis, åklagare, nämndemän och domare. Inför en obligatorisk utbildning om sexualbrott för de personer som arbetar med förundersökningar och rättsprocessen.

Tillsätt särskilda utredningsgrupper i varje polisregion. Kunskapen om metoderna att arbeta med och att bemöta våldtäktsoffer måste förbättras inom polisen och anmälningarna måste prioriteras. Satsa på särskilda utredningsgrupper där brotten utreds grundligt.

Förhör alla misstänkta gärningsmän. Vid samtliga fall då en utpekad gärningsman finns, ska den misstänkte gärningsmannen förhöras. Inrätta en sexualbrottsdomstol. Samla sakkunskap och resurser som finns på området i en fackdomstol, en sexualbrottsdomstol. 

För att stärka kvinnors mänskliga rättigheter och kvinnors frihet måste rättsväsendet förändras – NU.

Sofia Jarl
Förbundsordförande Centerkvinnorna

Inger Fredriksson
Centerkvinnorna i Sörmland 

Amy Lindqvist
Centerkvinnorna i Eskilstuna