SD har många fel om folkhögskolan

Debatt 4 mars 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tobias Andersson (SD) har skrivit en motion där han ifrågasätter folkhögskolan som utbildningsform. Det står honom naturligtvis fritt, men för sin egen skull borde han kanske ha avstått. För motionen innehåller så många fel och vittnar om pinsamma kunskapsluckor hos Andersson.

 

Andersson skriver: ”Folkhögskolan som ursprungligen var ett livskraftigt alternativt system till dyra och krävande utbildningar efter grundskolan har under slutet av 1900-talet förlorat sin livskraft.”

Sanningen är att folkhögskolan är mer vital än någonsin tidigare. Idag finns 154 folkhögskolor, antalet studerande på långa kurser är mer än 30 000 per termin och cirka 75 000 deltagare studerar på korta kurser per år.

 

Vidare ur Anderssons motion:”Dagens modell grundar sig i tanken om elevinflytande… ” 

Så sant! Men tanken på elevinflytande är inte unikt för folkhögskolan. Alla skolformer prioriterar detta. Men Anderssons pedagogiska ideal är kanske hämtat från Stig Järrels Caligula i filmen Hets.

 

Folkhögskolan driver ”kurser där individen varken får en legitimation eller diplomering, utan endast ett omdöme.” Nu blev det riktigt tokigt. Alla folkhögskolekurser ger kursintyg, några leder också till legitimationer. Men omdömen ges enbart till deltagare på allmän kurs, vilket motsvarar obligatoriets betyg. 

På folkhögskolor bedrivs både yrkesutbildningar, yrkesinriktade kurser, och certifierande kurser. Andersson rekommenderas att besöka https://www.folkhogskola.nu/kurstyper/yrkesutbildningar, så kanske han slipper att blamera sig i fortsättningen. 

 

Vi läser vidare:”Givet de övriga, nästintill obegränsade, möjligheterna att kostnadsfritt utforma sin utbildning – så bör vi ifrågasätta vad formen folkhögskola gör som är värt fyra miljarder årligen?”

Kostnadsfritt? Deltagarna tar studielån, som betalas tillbaka till staten. Fyra miljarder årligen? Folkhögskolan får 2,3 miljarder i statsbidrag, inte fyra.

 

”Folkhögskolorna är i stort ett forntida arv från en tid när Socialdemokratin, genom sin täckmantel under benämningen folkrörelsen etablerade strukturer i samhället som kvarstår än idag.”

Pinsamt, Andersson! De första folkhögskolorna startade år 1868. SAP bildades 1889, LO 1898. Hur arbetarrörelsen retroaktivt kan ha gett upphov till folkhögskolan är för mig en gåta. Den första folkhögskolan med stark anknytning till arbetarrörelsen var Brunnsvik, grundad år 1906. Nästan 40 år efter att de första folkhögskolorna startade!

 

Men märkligast av allt: SD säger sig vara ett kulturkonservativt parti, där svenska (och nordiska) traditioner ska bevaras och uppmuntras. Men något mer unikt svenskt än folkhögskolan finns inte. Den utgör en speciell mellanform, som orienterar sig mellan formella och icke-formella utbildningar. 

Och när staten får problem med till exempel ungdomsarbetslöshet, vem står beredd att rycka in och ta ansvar för dessa målgrupper? Folkhögskolan Andersson! Folkhögskolan. Andersson och hans parti borde vara de första att försvara folkhögskolan.

 

Urban Lundin

Ämnen du kan följa