Seniorboenden är bra för de äldre och praktiska i drift

Debatt 23 februari 2021 05:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi människor lever allt längre, vilket är mycket positivt. Under en tioårsperiod beräknas antalet personer över 65 år i Eskilstuna kommun öka från dryga 20 000 till drygt 24 000.

Med stigande ålder förändras dock våra förmågor. Den bostad som vi en gång valde kanske inte längre är ändamålsenlig. Många äldre bor i lägenheter där hiss saknas och där problem lätt kan uppstå vid förflyttningar. Även de som bor i villa kan komma att känna begränsningar vid stigande ålder. Det är mot den bakgrunden som SPF Seniorerna inom Eskilstuna Kommun föreslår investeringar i trygghetsboenden och seniorboenden. Det är framför allt trygghetsboenden som vi vill prioritera.

Trygghetsboenden har den stora fördelen att den enskilde äldre kan känna gemenskap med andra äldre och enligt eget önskemål delta i olika sociala aktiviteter. I ett trygghetsboende ska finnas en värd/värdinna. Denna tjänst ska vara utformad på det sätt som finns angivet i de kriterier för trygghetsboenden som kommunfullmäktige antog år 2014. En värd/värdinna ska inte utföra omvårdnadsinsatser utan endast vara ett stöd för boende och planera olika sociala aktiviteter. 

Det finns anledning att påpeka de stora fördelarna för kommunen med trygghetsboenden: Lägre kostnader för bostadsanpassning, mindre behov av vård och omsorgsboenden då icke dementa vid ett trygghetsboende kan få sina behov tillgodosedda mycket högt upp i åren. När behov av hemtjänst uppstår minskar behovet av resande för personalen då många äldre bor mer samlat. 

De långa köer som i dag finns till seniorboenden här i kommunen pekar på nödvändigheten av att prioritera ändamålsenliga boenden för äldre. 

Vi – samtliga SPF-föreningar inom Eskilstuna kommun (Eskilstuna, Torshälla, Kafjärden, Husby-Rekarne samt Västra Rekarne) – vill gärna ha ett svar från kommunledningen när det gäller framtidsplanerna för seniorbostäder i Eskilstuna.
 

Ulla-Britt Lindberg
Ordförande för SPF Seniorerna i Eskilstuna

Ämnen du kan följa