Sjukskrivning av läkare borde normalt få gälla

Torbjörn Nilsson är partistyrelseledamot och språkrörskandidat för Miljöpartiet.

Torbjörn Nilsson är partistyrelseledamot och språkrörskandidat för Miljöpartiet.

Foto: Privat

Debatt2023-09-28 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag ger sjukförsäkringen inte alls den trygghet som vi borde kunna förvänta oss i ett modernt välfärdssamhälle. Många sjuka, som sjukskrivits av sin läkare, blir nekade sjukpenning. Många nekas sjukpenning för tid då de redan varit sjukskrivna – och för en del innebär det att de får sin privatekonomi sönderslagen. En del tvingas avsluta pågående rehabilitering, säga upp sig och bli arbetslösa, bara för att de varit sjukskrivna en viss tid. Det här är oacceptabelt.

Patienter, anhöriga, läkare och många andra upprörs av att Försäkringskassan, utan att ha undersökt den sjuka och ofta utan att ens ha träffat hen, nekar sjukpenning trots läkarintyg om att personen behöver vara sjukskriven. Därför tillsattes i fjol en viktig utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden. Utredaren Marina Tuutma har nyligen presenterat sitt betänkande ”Rätt förutsättningar för sjukskrivning”, men tyvärr föreslås inga stora förändringar. 

”Läkarintyget väger redan väldigt tungt och utan att ändra hela sjukförsäkringssystemet så går det inte att ge det större tyngd än vad det har i dag”, säger Tuutma i media. Men det lidande som dagens system orsakar för sjuka människor gör att större förändringar behövs. Utgångspunkten bör vara att sjukskrivning utfärdad av läkare, eller annan behörig vårdpersonal, normalt ska få gälla. Försäkringskassan bör ändå ha en kontrollfunktion, men de behöver inte ompröva varenda sjukskrivning som varar 15 dagar eller mer. Istället kan Försäkringskassan jobba med stickprovskontroller, dels slumpmässiga och dels vid misstanke om omotiverade sjukskrivningar. Ifall detta skulle vara att ”ändra hela sjukförsäkringssystemet”, så är det faktiskt hög tid att göra det nu.

Även andra förändringar behövs. Ingen ska nekas sjukpenning för tid som man redan varit sjukskriven. Karensavdraget bör slopas. Långtidssjuka ska få hjälp med rehabilitering – inte få den avbruten bara för att det gått ett visst antal dagar. Och helst bör sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och försörjningsstödet byggas ihop till ett gemensamt system där ingen faller mellan stolarna.

Problem med sjukförsäkringen har funnits länge, och förvärrades rejält av lagändringar som de borgerliga partierna genomförde 2008. 2016 kunde Miljöpartiet tillsammans med S och V avskaffa de s k bortre parentesen i sjukförsäkringen. Från 2019 och framåt har en rad utredningar tagit fram förslag i rätt riktning, och ett reformarbete påbörjades av MP/S-regeringen. Flera viktiga förbättringar hann genomföras under förra mandatperioden, så att fler nu får behålla sin sjukskrivning och färre utförsäkras i förtid. Men tyvärr verkar detta reformarbete ha fått ett tvärstopp genom Tidölagets (SD, KD, M, L) valseger i höstas. 

Torbjörn Nilsson (MP)

Partistyrelseledamot och språkrörskandidat