Skogsstyrelsen bekämpar granbarkborren

Debatt 24 oktober 2019 05:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är helt riktigt, som Mellanskogs representanter skriver i sin debattartikel (22/10), att läget i skogen är mycket allvarligt när det gäller angrepp av granbarkborre. Just därför har vi tillsammans med skogsbruket satt in ett batteri av åtgärder, och där har vi också fått ett tillskott på 30 miljoner enligt budgetförslag. Och mer är på gång från den mycket intensiva och strategiska planering som pågår.

Mellanskog beskriver vårt arbete som enbart ett ”informationsutbyte”. Det tycker vi är en felaktig beskrivning. Här är några exempel på vad vi gör:

– Stoppa borrarna –  ett brett riggat projekt lett av Skogsstyrelsen där vi konkret samverkar med skogsbruket och andra aktörer för att begränsa angreppen med tyngdpunkt på kommunikation till skogsägaren.

– Hitta borrarna – en satsning där vi i samverkan tar fram nya kartverktyg och med hjälp av skogliga data och artificiell intelligens effektiviserar bekämpningen.

– Utökad svärmningsövervakning – under våren och sommaren tömmer vi fällor över hela landet för att se var riskerna är som störst

– Inventering av angrepp – görs under oktober i hela Götaland och Svealand.

– Tack vare resursomflyttningar inom myndigheten har vi snabbt kunnat handlägga dispenser från sexveckors-regeln för när avverkning tidigast får påbörjas.

Det är riktigt att problemen även finns i stora delar av Svealand. Det är också orsaken till att både Sörmland och Örebro finns med i den satsning vi gör. Under 2019 har det blivit allt mer tydligt att även andra delar av Svealand har drabbats. Därför ser vi nu över satsningens geografiska omfattning.

Mellanskog efterlyser en metodik för att inventera skadeläget. Vi är på gång med det och har avsatt särskilda pengar. Även det område vi utsett som bekämpningsområde ses över och anpassas om det finns behov. Uppföljningar i bekämpningsområdet gör vi oftast bäst genom rådgivning eftersom det snabbare leder till åtgärder än formell tillsyn.

Vi är medvetna om att angrepp i skyddade områden kan påverka enskilda skogsägare men vi hanterar dem utifrån det syfte och den lagstiftning som finns för området. I Götaland, där angreppen är som störst, finns bara några procent av de granar som är begärliga för granbarkborren i den skyddade skogen. Därför är angreppen där små. Den stora striden mot granbarkborren står i produktionsskogen.

Det finns säkert mer vi kan göra och vi är tacksamma för inspelet från Mellanskog. Alla behöver ta en aktiv roll och tillsammans konkret samverka kring hur vi begränsar angreppen på bästa sätt. I den kampen kan vi garantera alla berörda aktörer: Skogsstyrelsen är klarvaken.


Kerstin Ström

Projektledare Stoppa borrarna, Skogsstyrelsen

Ämnen du kan följa