Skolan är nyckeln till ett bättre samhälle

Debatt 12 augusti 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige är extremt. Som enda land i världen kan man fritt göra vinst på barns utbildning. Pengarna du och jag betalar för våra barns skolgång och framgång går till vinster i skolkoncerner och hamnar i skatteparadis. Dessutom leder den marknadsanpassade skolan till betygsinflation, segregation och ökad ojämlikhet. Marknadsskolan är ett monumentalt misslyckande. Det tycker en majoritet av svenska folket och stora delar av lärarkåren. 

 

Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsskolan med start nästa mandatperiod. Barnens rätt till utbildning kan inte vänta. Varje år är det nya elever som skickas igenom systemet utan tillräckliga kunskaper. Företagen tar den skolpeng som varje barn genererar, och istället för att ge barnen det de har behov av så snor man pengar till företagens vinster. Barn i behov av stöd är inte välkomna, de kostar helt enkelt för mycket pengar, istället fylls klasserna upp för att maximera utnyttjandet av skolpengen. Allt sammantaget dräneras den kommunala skolan på pengar. Det är tydligt att systemet måste förändras. 

Beslutet ligger i riksdagen och är något vi inte kan styra över lokalt. Det vi kan göra här i Eskilstuna är att säga nej när en privat skola vill etablera sig. Det har vi gjort och kommer fortsätta att göra. Situationen med privata skolor i Eskilstuna är särskilt svår när det gäller gymnasieskolan där friskolor tillåtits etablera sig med resultatet att det blir omöjligt att planera för framtiden, kvalitativa program tvingas lägga ner och klasserna bli alldeles för stora eller för små. Situationen är ohållbar. 

 

Men det räcker inte att åtgärda systemfelen med den privatiserade skolan. Det behövs fler vuxna, utbildade lärare, fridspedagoger och annan personal, men också skolböcker och annat material till eleverna. Det kräver att man tillför mer resurser, det är bara så vi kan skapa en skola som kan möta barn utifrån deras olikheter och skiftande behov. Tilläggsbeloppet, som är till för att stödja barn med olika funktionsnedsättningar, behöver utökas liksom resurserna till strukturtillägget, som är till för att kompensera skolor med större behov. 

Vi vill även att man utreder möjligheterna för de kommunala skolorna att ha klasspeng i stället för elevpeng. Det skulle i förlängningen ge ett mer stabilt ersättningssystem som inte skiftar i ersättning till skolorna månad för månad. 

 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där alla barn får en likvärdig chans till kunskaper och erfarenheter. Det ska inte spela någon roll vilken förskola du går i, utan alla barn ska ha samma förutsättningar att lyckas. I en likvärdig förskola kan barn från olika samhällsklasser, med olika etnisk och kulturell bakgrund mötas redan i tidiga åldrar. 

Förskolor där barn är i behov av mer stöd måste prioriteras mer. Förskolan står inför stora utmaningar och behöver fler förskollärare och barnskötare. Framtida satsningar på förskolan ska nå hela vägen ut i verksamheterna. Personalen ska känna att man får ökade resurser och fler kollegor och att barnen får stöd utifrån sina behov. 

Alla barn och unga ska ges samma rätt till utbildning. Vill vi ha en tryggare stad och lyckas stoppa nyrekryteringen till kriminalitet, så är satsningar på skolan helt avgörande. 

 

Maria Chergui (V)
Gruppledare och kandidat till kommunfullmäktige

Ida Myrbäck (V)
Ledamot i Grundskolenämnden och kandidat till kommunfullmäktige

Monicka Larsson (V)
Ledamot i Förskolenämnden och kandidat till kommunfullmäktige 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Låt förskolelärare välja jobbet de vill söka

Låt förskolelärare välja jobbet de vill söka

Sinkad tidsplan för skolövningar i dödligt våld – upphandling försenar arbetet: "Tagit längre tid än vi hoppades"

Sinkad tidsplan för skolövningar i dödligt våld – upphandling försenar arbetet: "Tagit längre tid än vi hoppades"

Insändare: Sluta ställ orimliga krav på förskolan

Sluta ställ orimliga krav på förskolan

Äppelkastande man tvingar förskola att bygga högre staket ✓Personal och barn fick ta skydd ✓Polis inkopplad ✓"Inte acceptabelt"

Äppelkastande man tvingar förskola att bygga högre staket ✓Personal och barn fick ta skydd ✓Polis inkopplad ✓"Inte acceptabelt"

Insändare: Förskolan står inför stora utmaningar

Förskolan står inför stora utmaningar
Visa fler