Skrämmande men sant om utvecklingen i Region Sörmland

Allt blir dyrare: vården, resorna, kulturen. Och allt blir sämre: längre köer, färre vårdpersonal, högre kostnader för medborgarna, mindre utbud i kulturen, skriver Vänsterpartiet i Region Sörmlands vice gruppledare Elinor Sundén och gruppledare Lotta Back.

Allt blir dyrare: vården, resorna, kulturen. Och allt blir sämre: längre köer, färre vårdpersonal, högre kostnader för medborgarna, mindre utbud i kulturen, skriver Vänsterpartiet i Region Sörmlands vice gruppledare Elinor Sundén och gruppledare Lotta Back.

Foto: Vänsterpartiet

Debatt2024-01-17 05:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det går fort nu. Om vi inte gör något drabbas fler patienter. När den allmänna vården inte kan leverera vänder sig patienter till privata utförare, vilket sluter en ond cirkel.

Pengarna försvinner från välfärden som utarmas än mer – och fler allvarligt sjuka kommer att hamna längre bak i kön. 

Avsaknaden av ekonomiska tillskott från regeringen tvingar regioner att spara, det är så verkligheten ser ut i dag. Vi vet att det här är en del av högerregeringens strategi att försvaga regionerna, för att kunna flytta över mer vård till det privata och för att lättare kunna driva igenom ett förstatligande av vården. På det sättet kan resurser undanhållas för att sedan påvisa att regionerna inte mäktar med sina uppdrag.

Offentlig vård ska vara offentligt finansierad. Staten behöver ta ett ekonomiskt ansvar för att regioner ska kunna bedriva jämlik vård. Det regionala självstyret behöver värnas för att möta de behov som finns just i Sörmland.  

Redan nu så växer skillnaderna i livslängd mellan de som har mest och de som tjänar dåligt, mellan professorn och undersköterskan.

De som styr Region Sörmland (Moderaterna, Vård för Pengarna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) och deras stödparti Sverigedemokraterna, har skött ekonomin i över ett år nu. Det har de gjort uruselt. Samtidigt som alla varsel har de lagt ned personalberedningen.

Personal får sluta, med sämre arbetsmiljö och längre köer som resultat. De har låtit dina skattemedel gå till en snårig uppsägning med ”extra allt” vad gäller regiondirektören Jan Grönlund. De har satt regionen i situationen där extra lån för att kunna betala ut löner behövts.

Allt blir dyrare: vården, resorna, kulturen. Och allt blir sämre: längre köer, färre vårdpersonal, högre kostnader för medborgarna, mindre utbud i kulturen. Sämre tillgång till vård och i slutändan är patientsäkerhet satt ur spel.

I förra veckan avsade sig enhetscheferna på akutmottagningen/MIMA på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm sitt arbetsmiljöansvar. Cheferna såg inte att arbetsmiljön kan upprätthållas längre utifrån de nya förutsättningarna. Det fattas helt enkelt folk för att kunna driva akuten på ett patientsäkert sätt.

Det går inte att upprätthålla vården. Vi ser hur oron, tröttheten, stressen växer hos medarbetarna.

Nyheten om att cheferna avsagt sig arbetsmiljöansvaret nådde oss från en orolig medarbetare. Informationen till politiker borde kommit från ansvarig politiker. Men det är symptomatiskt för regionstyret att undanhålla oppositionen information. Medan nyheten pulserade ut i nyhetssändningar och rapporteringar under fredagen, lyste ansvarig politiker med sin frånvaro. 

Det här är vad vi varnat för. Vi förstår oron hos medarbetarna. Den som bor i Kullbergskas upptagningsområde och är i behov av akut vård, ska få det, lika självklart som på övriga orter i Sörmland

Regionstyret, med stöd av Sverigedemokraterna, leker med patientsäkerheten. Samtidigt är det de som varnar för krig. Dom kan ju inte ens sköta vården i fredstid. Blir det krig och vi har en undermålig akutsjukvård kan du ju själv räkna ut hur det kommer att gå. 

Vi skriver inte detta för att skrämmas. Vi vill att du som läser det här ska förstå, bli förbannad – och agera. 

Det finns ett starkt och stort stöd för en solidarisk och gemensamt ägd sjukvård. En jämlik vård. Vi behöver ditt stöd, att protestera. Att visa att de som styr region Sörmland gör fel. 

För Vänsterpartiet Region Sörmland

Lotta Back
Gruppledare

Elinor Sundén
Vice gruppledare