Slå inte sönder den viktiga skogsnäringen

Sveriges skogsägare utmärks av att de ser sin mark som en trädgård de varsamt vårdar över generationer.

Sveriges skogsägare utmärks av att de ser sin mark som en trädgård de varsamt vårdar över generationer.

Foto: Ellinor Ljung

Debatt2021-04-12 05:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljöpartiet vill lägga ofantliga summor på att slå sönder Sveriges kanske viktigaste näring och lämna den till undermålig förvaltning.

Miljöpartiet berättar i flera intervjuer att de vill dubblera andelen skyddad skog i Sverige. De vill driva fram förslaget från den nyligen lagda Skogsutredningen om att för 14 miljarder skydda 52 500 hektar fjällnära skog och att under en 10-årsperiod inrätta ytterligare 10 nationalparker. Ofantliga summor för att slå sönder Sveriges kanske viktigaste näring och lämna till undermålig förvaltning.

Språkröret Per Bolund berättade i DN den 6 februari ”som markägare kan man inte ha rätt att göra vad man vill med den mark man förvaltar”. Bolunds syn på äganderätten rimmar med hur det gått till denna och förra mandatperioden under deras styre.

De juridiskt utdömda processerna för nyckelbiotopsinventeringar var en process där äganderätten sattes på undantag. Skogsägare fick se sin mark bli värdelös efter en inventering och saknade fram till förra året möjlighet att ens överklaga en klassning.

När äganderätten undergrävs och hamnar på nåder i politikers tyckanden tappar vi nyckeln till utveckling och förädling. När jord- och skogsbrukare känner osäkerhet om sin ägande- och brukanderätt, så orkar man inte heller föra sin verksamhet framåt. Ju mer naturvärden ens skog har, desto större risk att staten kommer och beslagtar den. Det är därför förtvivlade skogsägare berättar att det är bättre att snabbt ta bort lövträden innan de upptäckts av myndigheterna. 

Det är inte så skogsägare vill sköta sin skog. Tvärtom utmärks våra skogsägare av att de ser sin mark som en trädgård de varsamt vårdar över generationer. Här skapas naturvärden och binds koldioxid som överstiger våra samlade territoriella utsläpp. Skogsbranschen sysselsätter omkring 120 000 människor i Sverige. För varje jobb skapas ytterligare två jobb hos underleverantörer.

Med Skogsutredningens planer, för t ex Jämtland, är 284 000 hektar tänkta att avsättas. Då försvinner inte bara den långsiktiga försörjningen från skogen, även kommunens och dess företags expansionsplaner går om intet när marken runtomkring blir till gröna museum. Den bytesmark som kan vara aktuell ligger många mil bort. Utan försörjningsmöjligheter tystnar landsbygden.

När skog väl skyddats sköts den dåligt. I en inventering av Skogsstyrelsen konstaterades att av 40 000 hektar i skyddade områden har man bara kunnat göra insatser på 300 hektar. Den biologiska mångfald vår skog har i dag, kommer ur ett samspel med människans skogsbruk. Den förvaltning som i dag 350 000 enskilda skogsägare varje dag naturvårdar.

Istället för att likt baggbölare avhända dem marken vill Kristdemokraterna se den här gruppen växa genom försäljning från Sveaskog och säkra skogsägarnas rådighet över deras mark. Skogen ska fredas från klåfingrig politik.

Magnus Oscarsson (KD)
Riksdagsledamot och skogspolitisk talesperson

Jonas Wulff (KD)
Ordförande Eskilstuna

Bo Hellmark (KD)
Gruppledare Eskilstuna