Slå inte undan benen för svensk hästnäring

Debatt 17 september 2020 05:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En statlig utredning om övergödning föreslår nya regler som skulle innebära slutet för många hästverksamheter. Att minska övergödningen är viktigt, men ogenomtänkta regler som i praktiken är omöjliga att följa säger Moderaterna nej till. 

Utredningen handlar om att förstärka arbetet mot övergödning i sjöar, vattendrag och längs kusten. Inte minst Östersjön har under lång tid varit kraftigt påverkat av övergödning, med negativa konsekvenser för ekosystemet. Vi i Moderaterna har länge arbetet för att minska övergödningen i Östersjöregionen. Det viktiga arbetet ska vi fortsätta med. 

Däremot kommer Moderaterna aldrig att ställa sig bakom åtgärder som slår undan benen för hästnäringen på det sättet som utredningen föreslår. Innan eventuella ytterligare åtgärder diskuteras måste det finnas en fördjupad kunskap om i vilken utsträckning och var i landet övergödningen från hästnäringen uppstår. En sådan konsekvensanalys saknas i allt väsentligt i den aktuella utredningen. 

Problemet är att utredningen lägger fram en rad orimliga förslag som skulle försvåra för hästnäringen. Bland annat att antalet hästar i en hage inte ska överstiga 2–3 per hektar, att en hage inte ska få användas i mer än tio år samt att hagen inte får ligga närmare än tio meter från vattendrag.

Hästars tid ute i hagen beror på flera saker, bland annat hur betet växer och hästens temperament. Att sätta en gräns för hur många som får vara i en hage fungerar inte i praktiken. Inte heller är det rimligt att en hästhage bara får användas i tio år. Vidare kommer kravet på tio meters distans vid vattendrag leda till att stränder växer igen, vilket står i konflikt med strandskyddets syfte att hålla stranden tillgänglig. 

I stället för att försvåra för hästnäringen bör målsättningen vara att göra gödslet mer attraktivt, så att det i högre utsträckning används i jordbruket. Det som behövs är fördjupad kartläggning av övergödningens omfattning, förbättrad rådgivning, rekommendationer och tillsyn för att hjälpa hästägare att göra rätt – inte orimliga regler som är omöjliga att följa. 

Så säkerställer vi en fortsatt stark hästnäring som genererar arbetstillfällen, en levande landsbygd, bidrar till folkhälsan och som utgör en uppskattad hobby och sport.

 

Lotta Finstorp (M)
Riksdagsledamot, idrottspolitisk talesperson, dressyrdomare, Mellösa

Helena Gärtner (M)
Förtroendevald, hästföretagare, Katrineholm

Ämnen du kan följa