Släng LAS-utredningen i papperskorgen

Debatt 15 september 2020 05:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi spenderar en stor del av våra liv på arbetsplatsen. Arbetet är ingen bisyssla till livet – det är en väsentlig del av det. Därför måste arbetsplatsen vara en trygg plats där anställda kan påtala eventuella problem och en plats där de har möjlighet att påverka. Förslagen om att försvaga Lagen om anställningsskydd (LAS), som nu ligger på bordet som en del av Januariavtalet, går åt rakt motsatt håll. 
Det ska, enligt förslagen, bli enklare för arbetsgivare att säga upp vem de vill – fler undantag ska göras från de så kallade turordningsreglerna. I praktiken betyder det att tryggheten för oerhört många anställda i Sverige försvinner när uppsägningar blir godtyckliga och skyddet i form av turordningsreglerna inte finns kvar. 
Om de här förslagen blir verklighet, får vi fler tysta arbetsplatser i Sverige. Arbetsplatser där diskussionerna försvunnit, där man inte vågar påtala problem som finns på grund av rädslan att bli uppsagd för att man anses obekväm. De tysta och otrygga arbetsplatserna kommer att öka när det inte finns ett starkt LAS som skydd. 
I direktiven till utredningen stod tydligt att maktbalansen på arbetsmarknaden skulle upprätthållas. Vi konstaterar att så inte blev fallet. Utredningsförslagen är en regelrätt attack mot anställdas rättigheter, helt till arbetsgivarnas fördel. De få kompensationer som föreslås bleknar i jämförelse med de rättigheter som går förlorade. 
Förespråkarna säger att detta kommer göra att fler företag vågar ge en fast anställning. Dock är en fast anställning inte ”fast” om du kan bli uppsagd hur som helst. En lösning skulle vara att ta bort otrygga visstidsanställningar helt och hållet, inte att göra alla andra anställningar lika otrygga. 
Det går inte att diskutera LAS-frågan utan att nämna krisen som Coronapandemin fört med sig. Våra medlemmar står i frontlinjen i butikerna, de packar varorna på lagren och ser till att väsentlig samhällsservice finns även i dessa tider. Som tack för sina insatser vill nu Centerpartiet och Liberalerna att de ska få ett ännu mer otryggt arbetsliv. 
Det Sverige behöver är inte ett försvagat LAS – vi behöver ett starkare anställningsskydd. Vi behöver få bort de otrygga visstidsanställningarna, göra heltid till norm och stärka möjligheten för alla anställda att ställa krav på sina arbetsplatser. Det finns bara en plats för utredningens förslag och det är papperskorgen!

Åsa Kratz
Ordförande 

Elisabeth Sandback
Vice ordförande Handelsanställdas förbund avdelning 18

Ämnen du kan följa