Samhällsnyttan är hotad – men politiken tar inte ansvar

Branscherna skriker efter fler plåtslagare och ventilationsmontörer. För att fler ska kunna utbildas tillhandahåller de därför bland anat branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm, skriver Plåt & Venbyråns Annika Waernström och Håkan Bolander.

Branscherna skriker efter fler plåtslagare och ventilationsmontörer. För att fler ska kunna utbildas tillhandahåller de därför bland anat branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm, skriver Plåt & Venbyråns Annika Waernström och Håkan Bolander.

Foto: Fredrik Sandberg/TT, Plåt & Ventbyrån, Privat

Debatt2024-06-20 05:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Eskilstuna utbildas cirka fyra plåtslagarelever per läsår på gymnasiet, och ventilationsutbildningen lyser med sin frånvaro i kommunen. Samtidigt skriker branscherna efter arbetskraft, och inom tre år behöver i genomsnitt elva personer anställas per företag.

Trots förväntningar och krav på skola och näringsliv, går små yrken förlorade när kunskap om yrkena saknas och resurserna till utbildningarna inte räcker till. Branscherna lägger stora resurser på att öka attraktiviteten, men politiken behöver ta ett större ansvar för att lösa den akuta kompetensförsörjningen.

Under första året ska eleverna på både bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet få möjlighet att prova på samtliga inriktningar för att bilda sig en uppfattning om vad de innebär och för att lättare kunna göra rätt inriktningsval. Trots att introduktionen är obligatorisk, visas yrkesutgångarna plåtslagare och ventilationsmontör inte upp på landets gymnasieskolor. Någonting som Sydsvenskan rapporterat om. 

För många elever är introduktionen det enda sättet att få information om yrkena plåtslagare och ventilationsmontör. Men chansen går förlorad om elever inte ens får veta att yrkena finns. Utan skolor som agerar, politiker som förstår, och elever som får rätt kunskap, riskerar branscherna att konkurreras ut och i slutändan går både yrket och samhällsnyttan förlorad. 

Plåt- och ventilationsbranschen har ett stort ansvar att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjningen, ett ansvar som man tar på största allvar. Bland annat genom att tillhandahålla en förstklassig branschskola, inom båda yrkena, genomföra årliga skolturnéer för att möta högstadieelever samt genom aktiv kommunikation på sociala medier. 

Branschen arbetar aktivt för att få fler unga att utbilda sig, och vi ser att insatserna gör skillnad. 

Men branschen kan inte bära hela ansvaret. Kampen om kompetensen är enorm och när nödvändiga politiska initiativ uteblir riskerar små branscher att försvinna. I dag måste vi i förlita oss på att enskilda skolhuvudmän själva hittar lösningar. Men det räcker inte. Kompetensbristen är ett strukturellt problem som kräver strukturella lösningar. 

För att möta de utmaningar som ventilations- och plåtslagarbranschen står inför föreslår vi därför två initiativ: 

  • Öka yrkeskännedomen med en väl fungerade introduktion. Skolor som i dag inte genomför introduktionen på ett ändamålsenligt sätt måste följas upp. Man måste ta fram en ordentlig plan för hur man kan förbättra förutsättningarna för skolorna att genomföra introduktionen på ett sätt så att även små branscher lyfts ordentligt. Det räcker inte med de riktlinjer som finns när skolorna inte ens lever upp till det mest grundläggande kravet: att alla elever ska introduceras till samtliga inriktningar. 
     
  • Dra nytta av branschens initiativ. Det krävs ett tillskott av resurser för att skolor som i┣dag inte erbjuder inriktningarna plåtslageri och ventilation ska kunna skicka elever till branschskolan I Katrineholm. Summan är liten i relation till vinsterna, men just nu kan varken skolhuvudmännen eller branschen täcka den ökade kostnaden för elever som går utbildningen. Det är en investering som hämtas hem snabbt, genom att eleven kommer ut i arbete, näringslivet stärks och kvaliteten på byggena förbättras. 

Det behövs en gemensam kraftsamling för att säkra nödvändig samhällsnytta för framtiden. Tillsammans kan vi minska ungdomsarbetslösheten och lösa kompetensbehovet. Något som gynnar alla. 

Annika Waernström
Vd, Plåt & Ventbyrån

Håkan Bolander
Ordförande, Mellansvenska Plåt & Ventföreningen