Småföretagare behöver öka takten i hållbarhetsarbetet

Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är småföretagarna en nyckel till ett hållbart samhälle. Ändå är det få småföretag som har en plan för sitt hållbarhetsarbete, skriver debattörerna.

Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är småföretagarna en nyckel till ett hållbart samhälle. Ändå är det få småföretag som har en plan för sitt hållbarhetsarbete, skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Sandberg/ TT

Debatt2023-05-19 07:35
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Om vi ska nå Parisavtalets klimatmål måste vi halvera utsläppen till år 2030. Trots att läget är akut visar Klimatpolitiska rådets rapport att EU håller tempot i klimatarbetet uppe medan Sverige har halkat efter rejält. Alla delar av samhället behövs för att tackla klimatförändringarna.

I Sörmland finns inte mindre än 18 400 små företag med en omsättning på upp till fem miljoner kronor. Bara två av tio småföretag, 19 procent, har en fastslagen plan för sitt hållbarhetsarbete, enligt Visma Spcs kartläggning. Detta trots att hälften av företagen, 49 procent, anser att ett aktivt hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar.

Nästa år skärper EU kraven på hållbarhetsredovisning och 50 000 storföretag inom EU måste redovisa sin klimatpåverkan. Detta påverkar även småföretagare då storföretagen sannolikt kommer att utvärdera även sina leverantörer utifrån klimatpåverkan.

Till alla småföretagare i Södermanland som vill ge omställningen till ett hållbart samhälle en rejäl knuff och samtidigt öka lönsamheten vill vi lyfta fram fem råd:

  1. Utgå från affären. Ta reda på vad som kännetecknar era kunder, vilka tjänster eller varor de köper och vilka ändringar ni kan göra för att bli ännu mer hållbara och lönsamma.
  2. Ta fram en plan. En konkret plan hjälper er att gå från ord till handling. Företag som arbetar aktivt med hållbarhet skapar nya affärsmöjligheter, fördjupar sina kundrelationer och blir en mer attraktiv arbetsgivare.
  3. Håll det enkelt. Mycket av klimatavtrycket går att hitta genom bokföringen. Fokusera på den del i verksamheten som gör störst skillnad och trappa upp hållbarhetsarbetet gradvis.
  4. Sätt mätbara mål. Bestäm konkreta mål som ni regelbundet följer upp och redovisar. Berätta löpande både hur ni arbetar för att nå målet och hur långt ni har kommit.
  5. Berätta för omvärlden. När ni tar ert klimatavtryck på allvar och kan visa företagets resultat och ert pågående arbete kan ni skilja er från mängden och vinna lojalitet.

De 18 400 småföretagarna i Sörmland står för fyra av fem nya jobb och var tredje kommunal skattekrona. De är utan tvekan länets ryggrad. Verktygen finns, efterfrågan och förväntningar likaså. Nu har länets småföretagare chansen att visa vägen i klimatomställningen.