Den fossilfria elproduktionen måste öka snabbt

Snabb elektrifiering är mycket viktig om vi i Sverige ska klara våra klimatmål och fortsätta bygga vår välfärd på industrin. För att lyckas behöver vi oftare säga ja till ny elproduktion och kraftledningar – både i Sörmland och i resten av landet, skriver Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Snabb elektrifiering är mycket viktig om vi i Sverige ska klara våra klimatmål och fortsätta bygga vår välfärd på industrin. För att lyckas behöver vi oftare säga ja till ny elproduktion och kraftledningar – både i Sörmland och i resten av landet, skriver Markus Wråke, vd på Energiforsk.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT, Energiforsk

Debatt2023-12-29 05:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag får ofta frågan om hur viktig ökad elproduktion är för industrin. Mitt svar är: jätteviktig. 

Det handlar om vi vill fortsätta vara en industrination eller om vi vill vara något annat och hur det påverkar sysselsättning och vår välfärd. Det är ett val vi står inför. Vill vi vara en industrination behöver elproduktionen öka snabbt. 

Vad kan då snabbt ge mest el? Svaret är landbaserad vindkraft. Till 2030 kan det tillkomma vindkraftsel motsvarande 25 procent av dagens elproduktion. Men det är ändå för få vindparker som godkänns nu. Det är ett problem för industrin, som inte kan vänta 10–15 år på mer el. 

Vindkraft producerar bara el när det blåser, men för just industrin passar vindkraft bra. I storleksordningen två tredjedelar av den förväntade efterfrågeökningen av el behövs för att producera vätgas till industrin. Vätgas kan lagras, vilket gör att vindkraft kan producera vätgas när det blåser mycket och elpriserna är låga – och leverera el när det blåser lite och priserna är höga. 

Men vad kan vi göra för att öka utbyggnaden av vindkraft? Den frågan kommer tillbaka till om vi vill vara en industrination eller inte. Vill vi det behöver vi acceptera fler elledningar och mer vindkraft, och kommunerna behöver oftare säga ja. Här skulle ekonomisk kompensation till de som påverkas mest kunna vara en del.

Men vad krävs för att kärnkraft ska byggas? Ny kärnkraft kan spela stor roll, men det tar minst tio år innan den bedöms kunna vara på plats. För att någon ska investera är det viktigt att få ned kostnaderna. Det handlar bland annat om att minska de risker som kärnkraftsoperatörerna inte själva kan kontrollera. Det minskar lånekostnaden. 

Om staten tar en aktiv roll och det finns en bred politisk enighet för ny kärnkraft minskar den politiska risken och därmed även kostnaden. 

Men, bör staten ta en aktiv roll och subventionera elproduktion? Det är en värderingsfråga som handlar om vilken roll vi tycker att staten ska ha. Många västländer subventionerar elproduktion. Men det är en fördel om staten agerar teknikneutralt, eftersom det är svårt att på förhand veta vilken teknik som blir bäst och billigast.

Sammanfattningsvis: om Sverige ska klara klimatmålen och fortsätta vara en industrination behöver vi snabbt öka den fossilfria elproduktionen.

Markus Wråke
Vd Energiforsk