Socialdemokraterna svek 57:orna – vi rättar till det

Anton Berglund,  gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Sörmland.

Anton Berglund, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Sörmland.

Foto: Privat

Debatt2023-09-27 08:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strax innan sommaren förra året röstade riksdagens partier om ett socialdemokratiskt lagförslag gällande höjda åldrar i pensionssystemet och andra trygghetssystem. Sverigedemokraterna har länge varit kritiska till förslaget och röstade därför, som enda parti, emot höjningen.

Det socialdemokratiska lagförslaget och de andra partiernas beslut att höja åldrarna har med rätta rört upp känslor, framförallt bland landets 57:or som drabbades av en brutal skatteorättvisa, där de bland annat gick miste om det förhöjda grundavdraget för 2023. Med det socialdemokratiska lagförslaget skulle en pensionerad 57:a i genomsnitt tvingas betala drygt 2 000 kronor mer i skatt, och en som fortfarande arbetar drygt 3 000 kronor mer i skatt - varje månad!

Att tvingas betala upp till 24 000-36 000 kronor mer i skatt under innevarande år slår naturligtvis sönder privatekonomin för väldigt många, inte minst de som redan lever med små ekonomiska marginaler och i tider av hög inflation.

Samma orättvisa har också riskerat att drabba landets 59:or då åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget kommer att höjas ytterligare en gång, år 2026. Totalt handlar det om drygt 225 000 personer som skulle drabbats av detta enorma svek. Bara i Södermanlands län handlar det om drygt 7 000 personer som skulle tvingats till denna skatteplundring.

I en satsning på totalt 6,6 miljarder kronor sätter vi dock stopp för detta och kompenserar nu tillsammans med övriga delar av Tidöpartierna alla de som drabbats, och som skulle komma att drabbas, av detta socialdemokratiska haveri. Allt annat hade varit både orimligt och omoraliskt.

Sverigedemokraterna är, och kommer alltid att vara, garanten för en tryggare välfärd och ett mer rättvist samhälle. Alla ska med – på riktigt.


Oscar Sjöstedt
Ekonomisk-politisk talesperson
Sverigedemokraterna

Anton Berglund
Gruppledare, Region Sörmland
Sverigedemokraterna