Jamsandet med islamister måste få ett slut

Fokuset för kulturbudgetdebatten i riksdagen låg framför allt på vårt och regeringens beslut att minska anslagen till studieförbunden, skriver sverigedemokaterna Alexander Christiansson och Mikael Strömberg. (Bilden är från en annan riksdagsdebatt.)

Fokuset för kulturbudgetdebatten i riksdagen låg framför allt på vårt och regeringens beslut att minska anslagen till studieförbunden, skriver sverigedemokaterna Alexander Christiansson och Mikael Strömberg. (Bilden är från en annan riksdagsdebatt.)

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-12-15 05:31
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen debatterades kulturbudgeten i Sveriges riksdag. I vanlig ordning stod Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna långt ifrån varandra i synen på vad ansvarsfull användning av skattebetalarnas pengar innebär. Fokuset i debatten låg framför allt på vårt och regeringens beslut att minska anslagen till studieförbunden, vilket kritiserades som en nedmontering av civilsamhället och demokratin.

Sverigedemokraterna menar dock, tvärtemot Socialdemokraterna, att civilsamhället och demokratin stärks genom uppföljning och kontroller, där det säkerställs att ekonomiskt stöd och bidrag verkligen går till vad de är avsedda att göra. 

Tack vare återkommande kontroller och granskningar har det vid flertalet tillfällen uppdagats omfattande oegentligheter inom studieförbundens verksamheter. Forskare har till och med gått så långt att de kallar studieförbundens verksamhet för ”ett gigantiskt fuskbygge av svindlande proportioner”, samt att det ”inte går att lita på en enda officiell siffra”.

Sverigedemokraterna gör nu sitt yttersta för att sätta stopp för detta svindleri. På nationell nivå tvingas det muslimska studieförbundet Ibn Rushd att återbetala bidrag, bland annat efter att ha undervisat barn om sharia och barnaga. För Socialdemokraterna som länge försvarat Ibn Rushd, trots förbundets ständiga demokratiska övertramp och fifflande med bidrag, utgör dock inte heller detta något hinder för att även fortsättningsvis ge sitt stöd och fulla förtroende till förbundet runt om i många av landets kommuner och regioner.

Tidigare har Ibn Rushd bjudit in hatpredikanter till sina möten, och kopplingarna till Muslimska Brödraskapet har länge varit tydliga. Värt att påpeka är att detta har varit vida känt under lång tid och att Sverigedemokraternas företrädare under flera år, i både riksdagen, kommuner och regioner, har påpekat det orimliga i att det offentliga ska stödja ett uppenbart islamitiskt studieförbund. 

Efter Socialdemokraternas tid vid makten och deras ständiga ursäktande av fusk och oegentligheter krävs nu omfattande reformer, inte minst inom folkbildningen och civilsamhället. Den aktuella anslagssänkningen som vi genomför för studieförbunden är därför bara ett första steg. Nästa år kommer folkbildningsutredningen att slutföras.

Utredningen kommer att föreslå en myndighetslösning för folkbildningen, just för att säkerställa att oseriösa och extrema aktörer inte ska kunna erhålla bidrag. Samtidigt utarbetas nya demokrativillkor inom Regeringskansliet, detta för att möjliggöra uteslutning av aktörer som inte lever upp till grundläggande demokratiska värderingar från statlig bidragsgivning. För Sverigedemokraterna är detta helt avgörande.

När de nödvändiga reformerna är på plats måste aktörer så som Ibn Rushd helt uteslutas från statlig bidragsgivning. Svenska skattebetalares pengar ska inte gå till att stödja antisemitiska och islamistiska organisationer.

När Socialdemokraterna anklagar oss för att vilja nedmontera civilsamhället och demokratin är det just detta det handlar om; Socialdemokraterna vill inte på något sätt riskera att förlora några av sina främsta väljargrupper och känner sig därför tvingade att försvara Ibn Rushd och de andra studieförbundens fiffel och oegentligheter. Därför gjorde Socialdemokraterna inte heller några som helst ansatser för att stoppa svindleriet under sina år vid makten.

Under det kommande året kommer vi därför successivt att presentera nödvändiga reformerna för att stänga av bidragskranen till islamister. Det går om man bara vill.

Alexander Christiansson
Kulturpolitisk talesperson (SD)

Mikael Strömberg
2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Eskilstuna (SD)