Södermanland behöver forskning och tillväxt

I Södermanlands län uppgår satsningarna på forskning och utveckling till 460 miljoner kronor årligen, varav två tredjedelar via näringslivet och resten via högskolor och offentlig sektor. En rimlig ambition är att öka satsningarna med en femtedel jämfört med tidigare, skriver debattörerna.
I Södermanlands län uppgår satsningarna på forskning och utveckling till 460 miljoner kronor årligen, varav två tredjedelar via näringslivet och resten via högskolor och offentlig sektor. En rimlig ambition är att öka satsningarna med en femtedel jämfört med tidigare, skriver debattörerna.

Debatt 1 juli 2023 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under senare tid har stagnation präglat ekonomierna i norra och västra Europa. Södermanlands län är inget undantag. Mellan 2003 och 2021 växte de reala inkomsterna per invånare i länet, efter hänsyn till inflationen, enbart med 0,6 procent årligen i genomsnitt. Det är lägre än 0,9 procents årlig tillväxt av levnadsstandarden i Sverige, och 1 procent i EU som helhet.

 För att få fart på affärsutveckling gäller det att öka investeringar i forskning och utveckling, främja tillväxtfinansiering i allmänhet, och stimulera affärsutveckling i små och medelstora företag. Medan utmaningen i grunden gäller för hela Europa, måste det börja på regional nivå. I en tid präglat av omfattande teknologiska skiften behöver varje region ha ett näringsliv som ligger i framkant. Den teknologiska utvecklingen innebär att nya jobb behöver växa fram, för att ersätta de gamla jobb som blir föråldrade.

 I projektet Nordic Innovation Triangle finner vi att nivån av samlade privata och offentliga investeringar per invånare är en procent högre i Östra Mellansverige, den större regionen som Södermanland är del av, än i den genomsnittliga nordiska regionen. Samtidigt finns en klar uppsida med ytterligare ökade investeringar. Om nivån av investeringar i regionen kan höjas med en femtedel, förväntas arbetslösheten minska från 8,8 till 8,4 procent.

 I Östra Mellansverige är 36 procent av de små och medelstora företagen inriktade på produktinnovationer, lite lägre än i övriga Norden. En majoritet på 51 procent av regionens företag verkar däremot med affärsprocess innovationer, vilket är mer än den typiska regionen i Norden. Enbart 15 procent av de innovativa små och medelstora företagen är inriktade på samverkan med andra, klart lägre än genomsnittet för Norden. Ökade investeringar och mera samverkan framträder som recepten för stärkt ekonomisk utveckling.

Sverige är det land i EU som investerar störst andel av den samlade ekonomiska produktionen i forskning och utveckling. Däremot ligger Sverige, liksom övriga Europa, efter länder som USA, Sydkorea och Israel som satsar ännu mera på forskning och utveckling. Den stora utmaningen för Europa är att åter bli teknologiledande. Nya framgångsföretag som växer till att bli framtidens jobbskapare har ofta förlitan på nya teknologier.

I Södermanlands län uppgår satsningarna på forskning och utveckling till 460 miljoner kronor årligen, varav två tredjedelar via näringslivet och resten via högskolor och offentlig sektor. En rimlig ambition är att öka satsningarna med en femtedel jämfört med tidigare. Det skulle innebära ungefär 60 miljoner kronor via ökade satsningar från näringslivet och 30 miljoner via högskolor och den offentliga sektorn.

Utmaningen att klara jobben och välståndet är inte enkel, för vi lever i en tid med omfattande disruptiva teknologiska förändringar. Något förenklat kan regioner i denna föränderliga tid antingen ligga i framkant av utvecklingen eller falla efter. Vår förhoppning är att det är möjligt att få till en debatt om behovet av stärkta förutsättningar för investeringar, teknologiska framsteg och innovationer i de små och medelstora företagen.

Många av besluten som påverkar hur mycket företagen belastas av regelkrångel och tillsynskostnader sker i kommuner och regioner. Fokus behöver ligga på att minska företagens kostnader för skatter och regelverk, så att resurserna i ökad utsträckning kan läggas på framtidens tillväxt. En regional tillväxtstrategi är nyckeln till långsiktig välståndsutveckling, och särskilt viktigt i en tid präglat av snabbare teknologiska förändringar än vad vi tidigare har upplevt.

Dr. Saeid Esmaeilzadeh, CEO Esmaeilzadeh Holding

Dr. Mouna Esmaeilzadeh, styrelseordförande Esmaeilzadeh Holding

Dr. Nima Sanandaji, vd European Centre Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa