Sörmländsk ögonvård kommer att bli bättre

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra ögonvården med bland annat kallelser, väntelistor och besöks- samt vårdplaneringen, skriver Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Vi arbetar med att kontinuerligt förbättra ögonvården med bland annat kallelser, väntelistor och besöks- samt vårdplaneringen, skriver Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Foto: Joel Gustafsson

Debatt2021-09-30 21:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tack Bengt-Åke Malmgren för din insändare (21/9). För mig som regionstyrelsens ordförande är det alltid intressant och viktigt att lyssna på medborgarnas erfarenheter och åsikter.

För det första vill jag beklaga att din upplevelse av ögonvården inte var tillfredsställande. Ögonvården har en efterfrågan som dessvärre är större än tillgängligheten. Bland annat har de nya möjligheterna att behandla synnedsättningar inneburit en ökad efterfrågan på ögonkliniken. Det leder till planeringssvårigheter då resurserna måste användas så effektivt som möjligt för att så stor andel som möjligt ska kunna erbjudas prioriterad vård. 

Till detta bör tilläggas att det råder brist på ögonläkare samt att många patienter inte är beredda att resa till ett annat av våra sjukhus när en besökstid erbjuds där. Det skapar då stor belastning på ögonklinikerna.

Du jämför här region Sörmlands ögonklinik med Optalmica och menar att bolagets flytt sammanfaller med att regionen har tagit det i egen regi. Här måste det poängteras att det tidigare avtalet med Optalmica var ett vårdvalsavtal som Region Uppsala hade tecknat, inte Region Sörmland. Bolaget valde att etablera sig i Eskilstuna, Sörmland. 

När avtalet mellan Region Uppsala och Optalmica löpte ut avslutade bolaget sin verksamhet i Eskilstuna. Region Sörmland ansvarar alltså inte för vårdvalsavtalet med Optalmica. Varför bolaget valde att etablera sig i Eskilstuna i stället för exempelvis Uppsala, som de hade skrivit vårdavtalet med, är en fråga som du får rikta till bolaget.

Dock, vi vet att tillgängligheten har varit ett bekymmer, särskilt under pandemin. Där har vi tidigare tillfört resurser för att öka tillgängligheten och vi kommer att fortsätta skjuta till resurser för att se till att tillgängligheten förbättras. Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt med att förbättra bemötandet genom exempelvis tillgängligheten. 

I utvecklingsarbetet mäter vi bland annat väntelistor och antalet genomförda operationer. Där kan vi faktiskt se att väntelistan kortas och att antalet genomförda operationer ökar, tack vare personalens och chefernas hårda arbete – i spåren av pandemin. Dock arbetar vi med att kontinuerligt förbättra ögonvården med bland annat kallelser, väntelistor och besöks- samt vårdplaneringen. Det arbetet kommer att fortsätta.

Monica Johansson (S)
Regionstyrelsens ordförande i Sörmland