Stärk yttrandefriheten på techbolagens nätplattformar

Nätplattformarna måste betraktas som informationsinfrastruktur – inte publicister. Det anser Sverigedemokraterna Josef Fransson och Björn Karlsson.
Nätplattformarna måste betraktas som informationsinfrastruktur – inte publicister. Det anser Sverigedemokraterna Josef Fransson och Björn Karlsson.

Debatt 18 februari 2022 20:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ofta sägs det att demokratin måste återerövras för varje ny generation. Det är sällan detta är så sant som vad gäller yttrandefriheten på internet och dess plattformar. Sökresultaten hos en sökmotor, såväl som det vi ser på våra egna ”väggar” i sociala medier, styrs av algoritmer som bromsar eller väljer ut vad du exponeras för. Techjättarna har en helt oreglerad makt och algoritmerna är företagshemligheter.

Det vi ser är alltså inte alltid representativt för vad folk tycker i olika frågor, utan ett urval, och där vi menar att det är tydligt att konservativa röster och åsikter ofta bromsas medan socialliberala och progressiva yttringar premieras.Trots att i princip hela det demokratiska samtalet idag, på ett eller annat sätt, passerar nålsögat på ett litet antal multinationella techbolag är skyddet för yttrande- och åsiktsfriheten i princip obefintligt på dess plattformar. Vi har skrämmande nog överlåtit till privata bolag på andra sidan jorden att sätta gränser för svensk yttrandefrihet.

Sverigedemokraterna menar att det måste till en förändring, och har arbetat fram ett antal ställningstaganden och förslag. Det är till att börja med helt centralt att nätplattformarna måste betraktas som informationsinfrastruktur, inte publicister. Nätplattformarna bör därför lyda under principen om kontraheringsplikt – alltså förbud mot att neka avtal utan saklig grund. Alla användare måste ha rätt till att på lika villkor kunna skapa verifierade konton, där man identifierar sig gentemot plattformsinnehavaren.Transparensen kring hur algoritmer påverkar spridning utifrån innehåll behöver öka och får under inga förutsättningar justeras för att gynna eller missgynna utifrån politiska värderingar. Utgångspunkten måste vara att endast innehåll som bryter mot svensk lag ska få censureras och att godtycklig avstängning eller begränsning av användarkonton ska förbjudas. 

Centralt ur yttrandefrihetssynpunkt är också att techjättarna i princip enbart ska kunna radera enskilda yttranden och inte stänga av personen bakom yttrandet. ”Skuggbanning”, det vill säga att användare utan vetskap får digitala begränsningar att kunna sprida innehåll, anser vi ska vara olagligt.Det är angeläget att den enskilde ges en god rättssäkerhet gentemot plattformsinnehavarna och för vår demokrati är det särskilt viktigt att politisk opinionsbildning har ett mycket starkt skydd i lagen. Utan yttrandefrihet i praktiken blir fria val en falsk illusion. Detta är vår generations stora kamp för demokrati och yttrandefrihet.

Josef Fransson (SD)
Riksdagsledamot

Björn Karlsson (SD)
Gruppledare SD Strängnäs


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa