Strängnäs kommun blundar inte för klimatfrågan

Debatt 3 december 2020 05:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I ett inlägg den 13 november uttrycker tre representanter för Klimatinitiativ Strängnäs oro och besvikelse över Strängnäs kommuns engagemang i klimatfrågan.

Skribenterna tycker att kommunen missar att öronmärka medel för klimatarbetet och att vi inte tar ”mänsklighetens ödesfråga på fullt allvar”.

Jag uppskattar skribenternas engagemang, som jag delar. Däremot delar jag inte deras syn på Strängnäs kommuns klimatarbete. Jag ska förklara varför.

Strängnäs kommun tar klimatfrågan på största allvar. Det mäts inte i första hand utifrån antal miljoner kronor i en miljöbudget, utan hur kommunen som helhet – en organisation som omsätter cirka 2,9 miljarder kronor varje år – tar sig an miljö- och klimatarbetet.

Låt mig lyfta några exempel: 

Maten: Kommunens måltidsservice arbetar aktivt för att bidra till den hållbara cirkulära måltiden. En omställning till gröna menyer pågår för fullt. Ett nytt livsmedelsavtal trädde i kraft första maj 2020, i avtalet finns ett större utbud av ekologiska och svenska råvaror.

Kollektivtrafiken: Vi har upphandlat busstrafik för perioden 2021-2031, och enligt avtalet kommer landsbygdsbussarna att drivas av biogas och stadsbussar av el från och med december 2021. Vilket ger oss en klimatneutral kollektivtrafik redan nästa år.

Energi: Kraftvärmeverket har en produktion som 2018 eldade 5,03 procent fossilt och 2020 1,7 procent. Solcellsparken bidrar till att den här platsen tar steg mot klimatneutralitet. En solig sommardag producerar solcellsparken lika mycket effekt som hela vår kommun, inklusive alla våra företag, använder. 

Återvinning/återbruk: Vi är världsledande när det gäller vårt sopsorteringssystem och har väl fungerande återvinningscentraler som bidrar till cirkulär ekonomi. Fritidsbanken har sedan hösten 2019 registrerat över 2 000 lånade artiklar. 

Strängnäs kommun blundar inte för klimatfrågan. Vi agerar!


Jacob Högfeldt (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun


Ämnen du kan följa