Att satsa på studieförbunden gynnar hela samhället

Under 2022 så genomförde vi studieförbund i Sörmland 3 294 studiecirklar, 4 393 kulturprogram och 1 720 annan folkbildning, skriver företrädare för flera studieförbund.

Under 2022 så genomförde vi studieförbund i Sörmland 3 294 studiecirklar, 4 393 kulturprogram och 1 720 annan folkbildning, skriver företrädare för flera studieförbund.

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Debatt2023-12-08 05:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Funkisteater? Digitala kliv för seniorer? Replokaler? Kulturkväll för ensamma? 

Under 2022 så genomförde vi studieförbund i Sörmland 3 294 studiecirklar, 4 393 kulturprogram och 1 720 annan folkbildning. 1 246 041 timmar statsbidragsrapporterad verksamhet och 244 633 deltagartillfällen bara i Sörmland. 

Inget av detta genomfördes för att plocka hem vinster. Studieförbunden är icke vinstdrivande ideella föreningar, kuggar i civilsamhället för både individer, föreningsliv, kommuner och regionen. Vi möjliggör kultur, bildning och gemenskap runt om i Sörmland på landsbygden och i tätorterna. Det vi gör stärker individer och demokrati och motverkar utanförskap. Alla kan delta i våra verksamheter utifrån sina förutsättningar.

För att upprätthålla våra verksamheter behöver vi offentliga medel. Statsbidrag är den största finansieringskällan som möjliggör lokal bildnings- och kulturverksamhet. 

De kommande tre åren minskar regeringen kraftigt statsbidraget till studieförbunden, en tredjedel försvinner, och det kommer att få effekter i hela Sörmland. 23 miljoner kronor tas bort i vår region och när vi anpassar oss till regeringens nya ekonomiska förutsättningar så är det personal och lokaler som avvecklas. Lokaler och personal är förutsättningar för att verksamhet ska kunna genomföras. Det kommer att drabba våra deltagare.

Just nu är vi tio studieförbund. Om några veckor är vi nio. Kulturens bildningsverksamhet avvecklas just nu som en direkt följd av regeringens neddragningar. Risken är stor för att flera studieförbund går under. 

För varje krona som investeras på kommunal nivå ger studieförbundens verksamheter en betydande avkastning tillbaka till samhället. Detta återspeglas i form av ökade skatteintäkter och en levande lokal ekonomi. Varje investerad kommunal krona återvänder till kommunerna, i genomsnitt med över 2,50 kronor. I vissa kommuner med upp till 18 kronor tillbaka per satsad krona.

Länsbildningsförbundet Sörmland visar i rapporten ”Kommun- och regionalekonomiska aspekter på studieförbundens verksamhet i Sörmland när en tredjedel av statsbidraget tas bort från och med 2024.” (LBF Sörmland) på de ekonomiska effekter studieförbunden har på kommunernas ekonomi. 

Dessutom riskerar lokala föreningar, som är beroende av studieförbunden för sina egna verksamheter, att stå utan de stöd som i dag finns på plats. Vi är oroade över vilka nedåtgående spiraler detta kommer att orsaka med minskad och uteblivna verksamheter i Sörmland.

Studieförbunden är en oumbärlig del av kultursektorn och fungerar som livsnerven för kulturellt utövande, speciellt utanför de stora kulturinstitutionernas räckvidd. Utanför de stora tätorterna så är det studieförbunden som är den största kulturaktören. Neddragningen kommer att skapa ojämlik tillgång till utbildning, kultur och mötesplatser. 

Vi befarar att de som redan befinner sig i utsatthet, som personer med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa, utrikesfödda, lågutbildade, de som lever i digitalt utanförskap, samt de på landsbygd och mindre orter, kommer att drabbas hårdast.

Denna neddragning hotar inte bara den omedelbara verksamheten utan också den framtida rollen och betydelsen för hela det civila samhället. Att minska statsbidraget till studieförbunden är att skära av en av samhällets mest livskraftiga och inkluderande aktörer. 

Vi motsätter oss denna nedskärning och uppmuntrar en stärkning av bidragen till studieförbunden. Att satsa på studieförbunden är en god och lönsam investering för individ, föreningar, samhälle och demokrati! 

Vi står upp för kultur, bildning och demokrati i våra verksamheter året runt. Det har vi gjort gång på gång i över hundra år. Det är dags för våra folkvalda att stå upp för studieförbunden och satsa på den verksamhet vi gör. Det är en bevisat bra investering för människor och samhälle!

Carina Ålander
Studieombudsman, chef ABF Sörmland
Nikolas Demetriades
Regionchef Bilda Svealand
Anna Wahlbäck Jensen
Platschef Folkuniversitet Öst
Angelica Andersson
Distriktschef Ibn Rushd distrikt Mitt
Hanna Åsblom
Regionsamordnare Kulturens Bildningsverksamhet Mitt
Heidy Wisell
Enhetschef folkbildning Medborgarskolan Mitt
Börje Bergfeldt
Distriktschef NBV Öst
Karin Werhahn
Enhetschef Senus Svealand
Oscar Mander
Verksamhetschef Studiefrämjandet Sörmland
Eva Humble
Avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland