Svenskt förnybart bränsle är lösningen ni söker

Det är bränslepriserna oktoberpartierna vill sänka. Utsläppen kommer då öka, varnar Centerpartisten Victoria Barrsäter.

Det är bränslepriserna oktoberpartierna vill sänka. Utsläppen kommer då öka, varnar Centerpartisten Victoria Barrsäter.

Foto: Christine Olsson

Debatt2022-10-20 20:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beroendet av fossil olja är inte bara skadligt för klimatet. Det gör oss också sårbara i händelse av krig eller kris och sätter oss i beroendeställning till auktoritära länder som Ryssland, Saudiarabien och Kina. Egenproducerat svenskt bränsle är lösningen.

Energikriget som Putin för, både med avsikt att söndra Europa och för att fylla på sin krigskassa, är största orsaken till vårt höga bränslepris. Ryssland tar ut höga tullavgifter för export av olja, kol, gas och naturgödsel till Europa för att täcka sina kostnader i samband med kriget mot Ukraina.

Ja, vår svenska skatt och moms påverkar också bränslepriset. Men störst påverkan har priset på fossil olja som under de senaste fem åren gått från 50 till 90 dollar per fat med kraftiga svängningar och stundtals så högt pris som 130 USD, i kombination med en svag svensk krona. 

M, KD och L har övergett överenskommelsen om inblandning av biobränsle i bensin och diesel. Det vi kallar för reduktionsplikt och ingår i målet att minska utsläppen från Sveriges transporter med 70 procent till 2030 från 2010 års nivåer. Reduktionsplikten som gör det lätt för vanliga människor att göra rätt.

Detta efter opinionsbildning från Facebook-gruppen ”Bränsleupproret” och för att anpassa politiken till sitt nya samarbetsparti. Nu vill de upphäva reduktionsplikten helt och lägga inblandningen av biobränsle på EU:s miniminivå. Ebba Bush (KD) hävdade att de skulle sänka bränslepriset med 9 kronor. Men beräkningar visar att det troligen endast gör en skillnad på 2-3 kronor vid pump. Samtidigt som vi ökar Sveriges totala koldioxidutsläpp med 10 procent. Mitt i en brinnande klimatkris.

Idén med reduktionsplikten är att öka efterfrågan på biobränslen och ge industrin långsiktiga förutsättningar att våga satsa. Sverige har riktigt bra grundförutsättningar att producera biobränslen med vårt skogsbruk och jordbruk. Branschen har svarat. Enorma belopp har investerats i bioraffinaderier i Sverige för att möta efterfrågan på biobränslen. Men slopad reduktionsplikt slår undan benen för de satsningarna.

Vi behöver ställa oss frågan vilka är vinnare och förlorare i det här. På kort sikt kan vi tanka ett par kronor billigare. Men det blir ingen stabil sänkning eftersom Putins tullavgifter och valutakursen påverkar i mycket högre utsträckning. De stora vinnarna är de länder som äger den fossila oljan. Har de kunnat påverka opinionen i Sverige på något sätt?

Förlorarna på slopad reduktionsplikt är Sverige och klimatet. Svenskt bränsle på skogsråvara, slaktrester och andra biologiska ämnen minskar inte bara utsläppen. Det skapar företag och jobb i Sverige. Det ger möjligheter att bli en bränsleexportör istället för importör. Framför allt minskar det vår sårbarhet och stärker beredskapen i händelse av krig eller kris.

Så vad är lösningen på de höga bränslepriserna? På kort sikt ska vi ta bort skatten helt på den förnybara delen av bränslet. Öka produktionen. Justera reseavdraget så att de som bor utan möjlighet till kollektivt resande får högre avdrag. Samt ge stöd för konvertering och kompensation för de företag som drabbas hårdast.

På längre sikt är svaret enkelt. Svenskt förnybart bränsle är lösningen.

Victoria Barrsäter
Centerpartiet