Sverige bör byta strategi för att rädda jobb

Debatt 8 maj 2020 05:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige behöver en kraftfull ekonomisk politik för att rädda svenska jobb undan coronakrisen. Annars kommer tusentals företag att gå i konkurs och hundratusentals jobb att förvinna. Om jobben slås ut och skatteintäkterna försvinner har vi inte råd med välfärden. Moderaterna presenterar nu vår samlade ekonomiska politik för att rädda jobben och på sikt ta oss ur krisen.

 

Coronakrisen har slagit snabbt, hårt och brett. De senaste två månaderna blev 100 000 svenskar arbetslösa. Under samma period varslades även 60 000 personer om uppsägning, vilket är de högsta varseltalen någonsin. April var den värsta konkursmånaden för hela 2000-talet. 

Familjeföretag som såg ljust på framtiden i januari, ser nu ingen räddning alls. Det är inte deras fel. Det är inte dåliga investeringar eller smartare konkurrenter som slår ut dem. Coronakrisen är en helt annan kris än tidigare kriser: den har dragit in över världen som en naturkatastrof.

Därför krävs också ett helt annat angreppssätt. Rätt stöd måste komma på plats så att vi kan hjälpa svenska jobb att övervintra krisen. Vi moderater tänker inte ge oss när det gäller detta. Vårt förslag till strategibyte innebär satsningar på 100 miljarder kronor per månad – för att rädda de svenska jobben.

 

Utgångspunkten är att åtgärderna ska vara rejäla och lösningarna enkla. Moderaternas förslag innebär helt slopade arbetsgivaravgifter och egenavgifter i två månader. Att företagen ges möjlighet till korttidspermittering på heltid. Och att staten går in och täcker fasta kostnader för företag med inkomstbortfall som uppstår till följd av coronakrisen. 

Det är omöjligt att säga när den akuta krisen är över. Det är dock inte bara möjligt – utan helt nödvändigt – att redan nu bygga upp en exit-strategi för vad som behöver göras för att vi ska kunna öppna den svenska ekonomin. 

 

Moderaterna vill att kriterier för när restriktionerna kan lyftas införs, att testningen utökas så att smittspridningen inte tar fart på nytt samt att sjukvårdens kapacitet byggs ut så att covid-19 inte begränsar annan vård. Moderaternas budget innebär ytterligare fem miljarder kronor till välfärden utöver regeringens tillskott vilket totalt innebär att Moderaternas tillför 27,5 miljarder kronor till välfärden under 2020. Det motsvarar lönen för 395 undersköterskor i Eskilstuna och 347 sjuksköterskor i Region Sörmland.

 

Att begränsa smittspridning och ge sjukvården rätt förutsättningar att vårda sjuka är politikens viktigaste uppgift – och helt avgörande för när vi kan komma tillbaka till något som liknar ett normaltillstånd. Men att dämpa krisens effekter på ekonomin är helt avgörande för vilket tillstånd det blir. Därför behöver Sverige byta strategi – för att rädda jobben i Sörmland. 

 

Ulf Kristersson (M)
Partiledare 

Elisabeth Svantesson (M)
Ekonomisk-politisk talesperson

Lotta Finstorp (M)
Riksdagsledamot, Sörmland

Ämnen du kan följa