Sverige får inte utvisa Znar Bozkurt till Turkiet

Debatt 22 september 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I vårt stormiga politiska läge är det extra viktigt att stå upp för rättvisa. Om Sverige ska ses som en demokratisk rättsstat, måste vi stå upp för det som är rättvist även när det är politiskt obekvämt. 

 

I samband med att Sverige har ansökt om medlemskap i NATO så har exakt denna rättvisa testats. Ansökan har rättfärdigas med argument om att ett NATO-medlemskap skall säkra västerländska, demokratiska värderingar. Därför är det paradoxalt att våra makthavare är redo att offra just dessa värderingar när det kommer till svenska kurder.

I detta fall har den svenska staten vikt sig för Turkiets auktoritära president Erdogan, som har använt vår NATO-ansökan för att ge sig på sina politiska motståndare i utlandet. Efter valet har Erdogan krävt att Sverige skyndar på med att utvisa flera svenska kurder och andra till Turkiet. Där riskerar de tortyr och förföljelse.

 

En av dem som hotas med utvisning är Znar Bozkurt – 27 år gammal, gift med en svensk medborgare och bosatt i Borås. Znar har yrkat skyddsskäl för att han varit aktiv i det socialdemokratiska partiet HDP, har konverterat till kristendomen, är homosexuell och aldrig utfört värnplikt i Turkiet. Migrationsverket nekade dessa skyddsskäl redan innan den svenska NATO-ansökan, och SÄPO uttalade sig om Znar som om han vore en säkerhetsrisk. Enligt Turkiet har Znar kopplingar till den terrorstämplade gruppen PKK, men dessa anklagelser är absurda. 

Den som är insatt i Turkiets metoder är mycket väl medveten om att falska anklagelser om terrorism används för att tysta motstånd och fängsla människor i opposition. Att SÄPO och Migrationsverket går en utländsk tyranns ärenden och hjälper densamme att jaga motståndare är ett hot mot den svenska statens rättssäkerhet.

 

Efter protester och överklagan har Znars fall omprövats. Znar Bozkurt sitter fortfarande i Migrationsverkets förvar, varifrån han rapporterar om att andra i förvaret beter sig hotfullt och kränkande mot honom på grund av hans homosexualitet. Förvaret är med andra ord inte en säker plats, och ännu osäkrare blir han om han utvisas. 

I Turkiet väntar tortyr, fängelse, och kanske till och med död. I Erdogans ögon är Znars enda brott att han är en kurdisk socialdemokrat. Det finns inte en rimlig värld där han utgör ett hot mot Sverige, svenska staten eller dess medborgare. Vad som däremot hotar Sverige är om vår rättsstat offras till Turkiet, i hoppet om att få gå med i en militärallians.

Vi kanske får vår vilja igenom när det gäller inträde i alliansen, men någon svensk demokrati och frihet finns då inte längre kvar att försvara. Skammen för vårt land skulle vara stor.

 

Vi uppmanar därför till en frigivning av Znar Bozkurt och kräver att hotet om utvisning hävs. Utrikesminister Ann Linde, och hennes efterträdare i den nya regeringen, måste visa att de står upp för Sveriges självständighet och för de mänskliga rättigheterna. #FreeZnar

 

Jakob Pettersson (V)
Eskilstuna

Johan Sandberg (V)
Eskilstuna

Monicka Larsson (V)
Eskilstuna

Jukka Tähkävuori (V)
Eskilstuna

Helena Andersson Tsiamanis (V)
Eskilstuna


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa