Sverige och EU måste få fart på ekonomin

Debatt 25 maj 2020 05:22
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi måste jobba på lokal, nationell och europeisk nivå för att få igång ekonomin i spåren av coronapandemin. 
I arbetet med återhämtning kommer tillväxt, jobb och företagande i hela Europa att vara avgörande. 

Det är i dagsläget svårt att säga någonting om coronavirusets långsiktiga konsekvenser. EU-kommissionen presenterade nyligen sin senaste ekonomiska prognos för EU. Läget ser riktigt illa ut, både i Sverige och i resten av Europa. Ekonomin kommer att backa kraftigt i år och ser inte ut att återhämta sig fullt ut under 2021. Förutom att begränsa skadan så mycket som det bara går just nu, måste vi också blicka framåt och få fart på tillväxten när krisen är över. Det här gäller både i Sverige och i resten av Europa.

I Sverige är det helt uppenbart att vi inte kan fortsätta som innan krisen. Bidrag kan inte premieras framför arbete och företagare måste lättas från regelbördan. Drivkrafterna för arbete och företagande måste stärkas. Sänkta skatter kommer också att bli en viktig byggsten i återhämtningsarbetet för att få igång konsumtion och investeringar.

Den kanske viktigaste åtgärden på EU-nivå är att handeln mellan länderna återupptas och att hinder tas bort så snart som möjligt. Särskilt för Sverige, som till stor del är beroende av export, är detta viktigt. Företag måste få konkurrera och handla med varandra på den inre marknaden. Vi får inte tillåta att länder sluter sig och försöker ge inhemska företag diverse fördelar, vilket vi sett tendenser till under de senaste månaderna.

Minskad regelbörda i såväl Sverige som EU är en grundbult i detta arbete. Det är en åtgärd som ger företagare chansen att göra det de gör bäst: driva sina verksamheter och se till att de blir framgångsrika. På EU-nivå vill vi se ett omfattande regelförenklingsarbete, där 1 000 byråkratiska regler ska bort. Nu när fler företag än någonsin går på knäna är det ännu viktigare att vi gör tydliga utredningar innan ny EU-lagstiftning beslutas. När EU-regler sen ska genomföras i Sverige måste vi undvika överimplementering.

Moderaterna är också övertygade om att EU:s resurser kan användas mer effektivt. Vi har inte råd att lägga mer än en tredjedel av budgeten på jordbruksstöd, utan behöver i stället se över vad vi faktiskt lägger pengar på.

Det finns ingen enskild åtgärd som kommer att lösa den ekonomiska kris vi befinner oss i. Det som behövs är ett omfattande arbete i såväl Sverige som Bryssel som möjliggör och uppmuntrar till tillväxt och jobb. Behovet är större än på väldigt länge.


Jessica Polfjärd (M)
Europaparlamentariker

Lotta Finstorp (M)
Riksdagsledamot, Sörmland

Ämnen du kan följa