Ta oro på allvar – utifrån verkligheten

Debatt 19 november 2019 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förvisso finns det även i Strängnäs saker att kritisera Polisen för. Men mer ändå att vara tacksam för.

Till exempel att man visar att risken att utsättas för våldsbrott är avsevärt mindre än människors oro för det. Tvärtom, antalet våldsbrott i kommunen har sjunkit så mycket att poliserna själv undrade om det fanns något fel i mätningen.

Jag vet inte om de tongivande kristdemokraterna satte kaffet i vrångstrupen den morgonen, men det låg säkert i farans riktning. Själv minns jag hur de kallade till möte i frågan, för att ”ta människors oro på allvar” och mana till kamp mot den politiska majoritet man anklagade för att blunda för problemen.

Redan då noterade jag hur den inbjudna polisen, liksom representanterna från Fryshuset i Stockholm, stod och skruvade på sig, undrande om de hade hört rätt. Oro för våldsbrott på öppen gata… i Strängnäs! Eller är det inte där vi är?

Detta hade dock föga verkan på de glatt leende kristdemokraterna eller den före detta politiker man hade hyrt in som moderator. Alla gjorde sitt bästa för att ändå piska upp lämplig stämning i lokalen.

Så går det lätt när man, i hopp om att skära pipor i den politiska undervegetation vi kallar populism, menar att graden av engagemang mäts i hur långt man kan dra ut sin svartsyn.

Naturligtvis är detta inget argument för att inte ta människors oro på allvar. Man bör bara först fråga sig om oron har stöd i verklighetens kalla fakta. 

Om inte är risken stor att det man främst påverkar är oron själv. Lägger huvudet på sned en stund för att sedan utbrista att här måste j-r anamma något ske. Hur oklart det än är vad detta skulle vara.

På motsvarande sätt kan man se det ”ekonomiska råd” som skapats i syfte att piska upp renlärig blockpolitisk krigföring i den kommunala politiken i Strängnäs. Till exempel med råd om hur kommunen ska bedriva, eller rättare sagt inte bedriva, gymnasium, utan att beakta vad som ingår i verksamheten. Eller blunda för de betydande förbättringar av ekonomisk stabilitet, som ständigt accelererats av den blocköverskridande majoritet vi har format. Som snart sagt alla andra bedömare uppmärksammar, vittnar om och drar nytta av.

Till skillnad från i riksdagen är det i kommunal politik ovanligt att vinna poänger med svartmålning eller renlärig ideologisk konfrontation. Där är snarare inbyggt att den som bidrar till att öka viljan och förmågan att ta itu med verkliga problem (till exempel i skola och välfärd) belönas med större framgång. 

Sånt har väldigt litet att göra med dogmatik eller uppvigling. Snarare att blicka framåt mer än bakåt och att bidra mer än beklaga.

Thore Berggren (M)
Ledamot i Strängnäs kommunfullmäktige

Ämnen du kan följa