Ta pojkarnas kris i skolan på allvar

Debatt 15 maj 2022 20:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Pojkar som inte lyckas i skolan växer allt för ofta upp till aggressiva män. Det drabbar hela samhället, inte minst flickor och kvinnor i deras närhet. Den växande skillnaden mellan pojkars och flickors skolresultat har varit känd i decennier, ändå görs för lite för att vända på utvecklingen. 

 

Var fjärde pojke (26 procent) går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Det är en allvarlig utveckling. Agerar vi inte för att vända på pojkarnas dalande skolresultat, riskerar vi på sikt bana vägen för ett växande jämställdhets- och demokratiproblem. 

Idag sticker pojkarnas ut när det kommer till läsning och skrivande. Drygt var femte pojke i årskurs nio har svårt med läs- och skrivförmågan. Därför måste de fångas upp i lågstadiet och ges förstärka insatser så de kan läsa och skriva innan de släpps vidare till mellanstadiet. 

 

För vi vet att de som inte kan läsa och skriva ordentligt, sannolikt inte heller presterar bra i andra ämnen. Den här utvecklingen är ett stort svek mot pojkarna. En kartläggning från Dagens Nyheter visar dessutom att många killar som inte klarar skolan hamnar i kriminalitet, vilket får förödande konsekvenser för såväl den enskilde som för samhället i stort.

Liberalerna satsar därför 16 miljarder mer än regeringen på skolan i vår budgetmotion. Det är ett tydligt besked till väljarna att vi liberaler alltid sätter skolan först. För vi vet att det är genom satsningar på skolan som vi kan vända på utvecklingen. Idag är det främst de pojkar som behöver skolan som mest, som drabbas hårdast av att insatserna uteblir.

 

Vi vill införa fler och tidiga insatser för att alla barn ska lära sig läsa och skriva i grundskolans tidigare årskurser. Avsätta mera pengar till läromedel, införa särskilda undervisningsgrupper och ge fler elever stöd för att klara skolan. Införa läxhjälp och sommarlovsskola. Förtydliga lärarnas befogenheter, höja deras löner och avlasta deras administrativa arbete för att de ska få mer tid till undervisning. 

Jämställdheten börjar i barndomen och vi måste arbeta med normer och värderingar från tidig ålder. Skolan måste ta sig an de maskulinitetsnormer och attityder som bidrar till en antipluggkultur hos många unga killar. Alla elever ska mötas av samma förväntningar oavsett kön i skolan. Vi vill därför att alla pedagoger och förskolor aktivt arbetar med genuspedagogik och att alla skolor har jämställdhetsansvariga. 

 

Det är dags att ta pojkkrisen i svensk skola på allvar. Lyckas vi inte vända på utvecklingen så riskerar vi gå en framtid till mötes där dörrar till arbetsmarknaden stängs för männen och samhället bli mer våldsutsatt. Det är vore ett stort svek mot pojkarna och misslyckande för den svenska jämställdheten. 

 

Gulan Avci  (L)
Jämställdhetspolitisk talesperson 

Stefan Krstic  (L)
Gruppledare och andre vice ordförande förskolenämnden Eskilstuna 

Cecilia Elving
Ordförande Liberala Kvinnor 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa