Ta tillbaka kontrollen över bostadsmarknaden

Utförsäljning av lägenheterna i Viptorp och Skogsängen ledde till en stor proteströrelse som vi var en del av. Dessa bostadsområden riskerar nu hyreshöjningar och en osäker framtid.
Utförsäljning av lägenheterna i Viptorp och Skogsängen ledde till en stor proteströrelse som vi var en del av. Dessa bostadsområden riskerar nu hyreshöjningar och en osäker framtid.

Debatt 30 augusti 2022 21:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bostadsbristen är ett faktum. Det finns för få bostäder och köerna till att få en bostad du har råd med växer, samtidigt som lägenheter står tomma i vår stad. Det låter märkligt med tanke på behoven men är en verklighet. Varför? Svaret är enkelt, de lägenheter som står tomma till exempel i Skiftinge är för dyra. 

Oseriösa ägare av hyresbostäder lyxrenoverar lägenheter då någon flyttar ut och hyran höjs därefter med flera tusen. Samtidigt gör man inget åt trappuppgångar, hissar och tvättstugor. Du har då samma hyra på den lägenheten som på en nyproducerad och många har då inte råd att bo där. 

 

Eskilstuna har ett kommunalt bostadsbolag, en allmännytta. Namnet i sig visar vad ett sådant bolag ska vara, det vill säga till allmänhetens nytta. Historiskt sett har de varit det i Eskilstuna. Man har bidragit till att hålla ner hyrorna, ha bra bostäder och genomfört rimliga renoveringar. Sedan åtta år tillbaka styrs Kommunfastigheter av politiker från Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern. Dessa år av borgerligt styre har hyresgästerna kunnat känna in på bara skinnet. 

Utförsäljning av lägenheterna i Viptorp och Skogsängen ledde till en stor proteströrelse som vi var en del av. Tyvärr gick försäljningen inte att stoppa och kommunen har idag tappat kontrollen över stora delar av sitt bestånd. Dessa bostadsområden riskerar nu hyreshöjningar och en osäker framtid. Kommunen har inte råd att sälja ut lägenheter. Det är ekonomiskt oförsvarbart och minskar det redan idag begränsade ägandet av kommunala hyresrätter i Eskilstuna. 

 

Hur Kommunfastigheter styrs är politikens ansvar. Att man idag är drivande i att höja hyror genom bruksvärderingar är Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet ansvariga för. Det är deras fel att de boendes hyror höjs med flera tusen utan att något har förändrats i lägenheten och många kan därmed inte bo kvar. Vänsterpartiet tog fajten för att stoppa marknadshyrorna och vann. Vi är nu beredda att även här i Eskilstuna ta fajten och stoppa de omotiverade hyreshöjningar som genomförs idag av det kommunala bostadsbolaget.

Även dagens sätt att renovera driver upp hyrorna inom Kommunfastigheter. Renoveringar är bra och nödvändiga, bostäder ska underhållas. Men fastighetsbolagets mål med nuvarande politiska styrning är att höja hyrorna. Då gör man samma renoveringar hos alla, utan möjligheter för de boende att göra några val. Boende vi träffat på Bellmansplan vittnar om att man tvingas flytta, för att man inte har råd att bo kvar. Det är oacceptabelt. 

Din trygghet är politikens ansvar, även på bostadsmarknaden. Då kan inte det kommunala bostadsbolaget agera som det gör idag. Kommunfastigheter är ett allmännyttigt bolag som ska ha hyror på en rimlig nivå, renovera lägenheter på ett sätt som gör att människor kan bo kvar, bygga nya bostäder runtom i hela Eskilstuna, behålla och utöka sitt bestånd av lägenheter och låta alla som behöver det få ett hem. 

 

Bostadsfrågan löser man inte enbart på kommunal nivå, utan man är beroende av kraftfulla statliga investeringar. För oss är det självklart att den statliga finansieringen av bostadsbyggandet måste öka samtidigt som vi kräver att kommunen gör sin del. Vi tar ansvar för människors hem, det är dags att ta tillbaka kontrollen. Vill man på allvar ändra bostadspolitiken i Eskilstuna kan det bara ske genom att lägga sin rösta på Vänsterpartiet.

 

Maria Chergui (V)
Gruppledare och kandidat till kommunfullmäktige

Maria Forsberg (V)
Kandidat till kommunfullmäktige 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa