Trygga och belysta vägar för alla sörmlänningar

Debatt 19 augusti 2022 20:16
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att kunna leva, verka och bo i hela Sörmland är för oss självklart. Det är viktigt att alla ska kunna bo som de vill, strandnära, i skogen, i bysamhället, småstaden eller i den stora staden. Baserat på var vi väljer att bo så innebär det skillnader i hur långt vi har till olika saker. Landsbygdsbon har nära till vatten och natur medan den som bor i staden har nära till affär och vårdcentral. 

Det är tack vare dessa olikheter som påverka hur vi väljer att bo. Det är positivt och ska möjliggöras, bland annat genom trafiksäkra vägar.  

 

För en person som bor i staden är det självklart att det finns bra vägar, och att det finns gatubelysning och övergångsställen på hårt trafikerade platser. Ibland försvinner belysningen tillfälligt under tiden det byggs eller renoveras. Då saknar de flesta lyset som annars är självklar, men den kommer tillbaka.

 

Bor man utanför stan är det däremot inte lika självklart att man har belysning på vägar för bilar eller cyklar, vilket är rätt, men det som är märkligt är att även om det redan finns gatubelysning, så kan det försvinna efter en byggnation eller renovering. 

Varför är det inte självklart att belysningen kommer tillbaka på landsbygden när armaturer redan finns? Varför ska tryggheten minska? 

 

Under alla år har det funnits gatubelysning på vägen genom Bettna. Vägen används flitigt av barn och vuxna antingen via fot eller via fordon. Vägen används både för att ta sig till olika platser men också som promenadstråk när hunden ska rastas. Nu planerar trafikverket för att dika om vägen och kräver att armaturen till belysningen tas bort. Varken trafikverket eller kommunen har sagt att det är självklart att återställa belysningen. 

Varför måste belysningen tas bort, borde gå att dika ändå och har förmodligen gjorts tidigare? Varför prioriterar man inte att återställa vilket hade gjorts i staden? Agerandet gör att Bettnaborna få en mer otrygg väg genom samhället? 

 

Barva är ett annat exempel. Här finns det belysning i den stora korsningen som fortfarande lyser men det är tack vare byborna och inte trafikverket. Gatubelysningen lyser upp en hårt trafikerad korsning på en 70 väg, utan övergångsställen men med busshållplatser. När nya E4 byggdes bedömde trafikverket att man inte längre behövde belysning i denna korsning och skulle sluta tända belysningen, men armaturen står kvar. 

Rådiga ortsbor tog då saken i egna händer och samlar in pengar varje år till driften av belysningen. Varför väljer trafikverket att inte belysa korsningen längre som fortfarande är osäker för gångtrafikanter? Armaturen står där så investeringen är ju redan gjord och att lampor skulle ha en så hög driftskostnad så att inte trafikverket har råd är svårt att förstå när byborna kan samla ihop till driften varje år. 

 

Nej vi förstår inte varför redan befintlig gatubelysning inte kan vara kvar. När staten och kommunen lyser med sin frånvaro på landet så skapar det en otrygghet och inte en möjliggörare för att man ska kunna leva, verka och bo i hela Sörmland. Allt annat är slöseri med resurser. Att använda redan befintliga investeringar är sunt bondförnuft och borde göras i både Bettna och Barvaexemplet så att belysningen kommer tillbaka när byggnationen är klar. Precis vad den som bor i staden räknar med. 

 

Martina Johansson (C)
Riksdagsledamot och riksdagskandidat för Sörmland

Victoria Barrsäter (C)
Riksdagskandidat för Sörmland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa