Uppskattning, trygghet och kortare dagar

Att rekrytera och behålla personal är viktiga satsningar på framtiden. Snabba lösningar så som hyrpersonal är ofta kostsamma. Även kvalitet kostar, men det är mer hållbart i längden.
Att rekrytera och behålla personal är viktiga satsningar på framtiden. Snabba lösningar så som hyrpersonal är ofta kostsamma. Även kvalitet kostar, men det är mer hållbart i längden.

Debatt 5 september 2022 20:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårdens starkaste länk, personalen, har slitit ont. Deras insatser under tider av neddragningar och under pandemin är ovärderliga. Det fanns för få öppna vårdplatser, för lite personal och för dåligt med skyddsutrustning. 30 år av privatiseringar där bara lönsam verksamhet prioriterats behöver brytas. Det här är vårdens grundproblem. Så här kan vi inte fortsätta! 

 

Vår breda personalpolitik ger en tryggare, trevligare och mer utmanande arbetsplats att utvecklas på under arbetslivet. Vi vill visa uppskattning och ge mer tid till återhämtning. Anställda inom regionen ska växa med sina uppgifter och ges bättre förutsättningar att vidareutbilda sig och orka hela arbetslivet. 

Vänsterpartiet är det enda parti som drivit att personalfrågorna ska behandlas i ett eget forum i Region Sörmland och inte enbart i regionstyrelsen. Viktiga frågor tappas lätt bort då personalfrågorna klumpas ihop med allt annat.

 

Att rekrytera och behålla personal är viktiga satsningar på framtiden. Snabba lösningar så som hyrpersonal är ofta kostsamma. Även kvalitet kostar, men det är mer hållbart i längden. Vi ser behovet av att anställa fler men också att få den befintliga personalen att stanna kvar. Kunskap och erfarenhet ska premieras med en uppskattningsbonus. 

 

Många är besvikna på vården. Behovet av vårdpersonal är större än tillgången. Vi behöver därför hitta lösningar. Utbilda fler är en jättebra väg att gå. Men vi behöver också se på hur vi kan triagera vården, så att rätt patienter tas omhand på rätt vårdnivå, så att den som kan få råd om egenvård får det, så att bara den som behöver akut vård kommer i kontakt med akutvården. Här kan digitala verktyg vara en del i att hjälpa invånare att hitta rätt eller hjälpa vården att få in information från patienter.

 

Men de så viktiga vårdkontakterna kan inte bara vara digitala. Kompetens och förmåga till professionella bedömningar måste ges respekt. Vi vill möjliggöra för fler att vidareutbilda sig med betald lön. Statliga satsningar på vården behövs. Vi ser också behov av att en verklighetsbaserad utbildningsplan i olika steg som ger en gemensam grund och säkerställer vidare- och fortbildning för framtidens vårdpersonal i olika nivåer och yrken.

 

De som arbetar inom regionen ska inte hyras in utan ska ha goda arbetsförhållanden, ha rätt till heltidsarbete, med tydliga villkor motsvarande kollektivavtal och lagstadgad meddelarfrihet. Vi vill at medarbetarna ska känna sig uppskattade, ha en bättre och trevligare arbetsmiljö och att dialogen med arbetsgivaren ska vara sund. Den som blir sjuk ska kunna stanna hemma, därför ska karensdagen försvinna för gott.

 

Du som arbetar i vården har ofta ett tungt arbete, då är återhämtning för att orka hela arbetslivet viktigt. Stor del av personalstyrkan är kvinnor som efter jobbet fortfarande drar ett tungt lass i hemmets vardag. 

Vi vill införa arbetstidsförkortning, ett modernt sätt att se på arbetslivet. Samtidigt kan lokaler användas bättre och patienter får bättre kvalitet, tillgänglighet och bemötande i vården. Vänsterpartiets mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Vi vill se en stegvis övergång påbörjas under mandatperioden på flera arbetsplatser i Region Sörmland.

 

Vi föreslår: arbetstidsförkortning, uppskattningsbonus, att skippa karensdagen och utökade studieplatser med mera. Vi ser nämligen att vården sköts bäst om personalen mår bra på jobbet. 

 

Lotta Back (V)
Gruppledare och regionkandidat Sörmland

David Aronsson (V)
Regionkandidat Sörmland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa