V: Bygg en scen i Stadsparken och ett kulturhus

Debatt 19 juli 2022 20:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Konst och kultur har en unik möjlighet att förena och knyta människor samman, verka för fri åsiktsbildning och motverka klasskillnader. Men för att kulturen ska klara sitt viktiga uppdrag behöver vi ge svängrum, resurser och utrymme för kulturen och vi måste våga låta kulturen provocera. De som vill angripa det fria samhället har historiskt bränt böcker och förstört konstverk. Kulturen är ofta det som mörka krafter först ger sig på i försöken att bryta ned det öppna samhället och därför är det så viktigt att försvara kulturen och konstens frihet.  

Eskilstuna skulle kunna bli en kulturstad av rang. Under Folk och kultur har hela kultursverige blickarna på Eskilstuna och den här sommaren har visat på ett stort kulturutbud med till exempelvis publikrekord för Picnic i parken. Utmaningarna är fortfarande många. Även innan pandemin var det svårt för kulturutövare att leva på sin konst och pandemin har dessutom inneburit att många kulturutövare lagt ned sin verksamhet. För att kulturutövare ska kunna fortsätta och utveckla sin konst vill vi att Eskilstuna kommun inrättar en fond för arrangemang, projekt och konstverk som kommer kommunen till del.  

I början av 2010-talet bodde jag i Örebro och hade förmånen att uppleva konstutställningen Open Art på plats. Open Art är, precis som namnet anspelar på, en öppen konstutställning, som sker i staden och dess närmiljöer under några veckor vartannat år. Just nu pågår Open Art med en tydlig ansats att också inspirera barn och unga till skapande.  

Vi i Vänsterpartiet menar naturligtvis inte att Eskilstuna skulle kopiera Open Art som den sett ut i Örebro, men att låta sig inspireras är inte fel. Det finns något spännande i tanken att låta konsten möta människor där människor befinner sig. Det Open Art har visat är också att det sker något i det mötet. Ge därför våra kulturutövare och de som är kunniga på området chansen att utforma Eskilstunas egen öppna konstutställning.  

Kulturen kan överbrygga klyftor i samhället, spegla samhällets olikheter och konflikter och främja dess utveckling. Men kulturen är långt ifrån demokratisk. Vi vet att människor med lägre utbildning och sämre ekonomi, i mindre utsträckning deltar i kulturlivet. Både som utövare och mottagare. Då är det politikens plikt och skyldighet att utjämna klyftorna. Göra kulturen mer lättillgänglig och sänka trösklarna.  

Det handlar om ekonomi, att sänka eller ta bort biljettpriser och avgifter till kulturskolan. Det handlar om geografi, att inte alla kulturella uttryck behöver ske i stadens centrum utan att kulturen kan söka sig ut i bostadsområden och på landsbygden. Det handlar om att ta bort hinder för kulturella aktiviteter.  

Tillgången till scener eller lokaler är ett sådant hinder. För föreningar som vill göra aktiviteter är det en dyr affär att hyra en scen. Därför vill vi att kommunen bygger en ny scen i Stadsparken och ett kulturhus som kan bli en mötesplats för brett kulturutövande.

Eskilstuna kan bli en viktig kulturstad men det kommer att kräva resurser, vilja och mod.

Tomas Bergh

Kandidat till kommunfullmäktige för Vänsterpartiet


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Mats gick från långtidssjukskriven till egenföretagare – öppnar studio: "Är 62 och måste göra någonting"

Mats gick från långtidssjukskriven till egenföretagare – öppnar studio: "Är 62 och måste göra någonting"

Gänget som gör verklighet av sina idéer: "Vi måste ha mer positivitet här i världen"

Gänget som gör verklighet av sina idéer: "Vi måste ha mer positivitet här i världen"
Visa fler
Ämnen du kan följa