Vad är SD:s definition av ett mångkulturellt samhälle?

De som bodde och arbetade vid Rademachersmedjorna utgjorde definitivt en mångkulturell del av Eskilstuna som berikade samhället, skriver Gösta Johnsson.

De som bodde och arbetade vid Rademachersmedjorna utgjorde definitivt en mångkulturell del av Eskilstuna som berikade samhället, skriver Gösta Johnsson.

Foto: Catarina Nitz

Debatt2023-10-21 07:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på debattsvar av Adam Marttinen (SD) 17/10 2023

Jag har inga synpunkter på vad som händer i Kvicksund, däremot är det intressant att notera Adam Marttinens påstående att: ”bejakar eller ställer sig Elias Nyqvist likgiltig till en mångkulturell utveckling av Eskilstuna bostadsområden”.

Eskilstuna har historiskt sett varit en mångkulturell stad. En kort inblick i Eskilstuna historia: 

Rademachersmedjorna är en av Sveriges bäst bevarade 1600-talsmiljöer och här finns Eskilstunas äldsta bevarade byggnader. De första smedjorna stod färdiga 1659 och utgjorde en del av Carl Gustafs Stads järnmanufaktur, anlagd och uppkallad efter kung Karl X Gustav. Manufakturens förste föreståndare var Reinhold Rademacher, som kungen bjudit hit från Livland (nuvarande Lettland) i sin strävan att utveckla det svenska smidet. Av de smedsfamiljer som kom till Eskilstuna tillsammans med Rademacher var ungefär hälften invandrare, framför allt från Tyskland. De som bodde och arbetade vid Rademachersmedjorna utgjorde definitivt en mångkulturell del av Eskilstuna som berikade samhället. Ättlingar från den tiden finns med största sannolikhet kvar och berikar dagens samhälle.

På 1950- och 1960-talen sökte sig hundratusentals invandrare till Sverige från länder som Jugoslavien, Turkiet, Grekland, Italien, Finland och Ungern. De sistnämnda länderna är språkligt intressanta då de tillhör samma språkgrupp. Omkring 450 000 finländare flyttade till Sverige och även om många återvände förblev drygt 230 000 bosatta i Sverige. Apropå finska efternamn så undrar jag om det är en tillfällighet att Adam Marttinen, Richard Lohikoski Jomshof och Martin Kinnunen samtliga bär eller har burit finska efternamn? 

SD använder ordet mångkulturell/t och svenska värderingar i en negativ kontext utan ge en korrekt beskrivning av vad man menar. Därför kräver jag att Adam Marttinen och andra SD företrädare i en replik i detalj preciserar vad partiets definition är av ett mångkulturellt samhälle och partiets definition av vad svenska värderingar är.