Välj in fler kvinnor i Sörmlands bolagsstyrelser

Sedan 2018 har andelen kvinnor i de sörmländska bolagsstyrelserna ökat från 20 till 24 procent, srkiver Jonna Hedlund och Simon Helmér.

Sedan 2018 har andelen kvinnor i de sörmländska bolagsstyrelserna ökat från 20 till 24 procent, srkiver Jonna Hedlund och Simon Helmér.

Foto: Janerik Henriksson/TT

Debatt2022-11-22 18:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I oroliga tider ökar styrelsens betydelse för bolagens utveckling. Breddad och höjd kompetens bland styrelseledamöter är avgörande. 

Styrelsens arbete är avgörande för ett företags tillväxt och utveckling i önskad riktning. I tider av snabba förändringar och ekonomiska svängningar växer styrelsens betydelse för anpassning, stabilitet och rätt långsiktiga beslut. Sedan 2014 driver Östsvenska Handelskammaren frågan om höjd kompetens i bolagsstyrelser, i synnerhet gällande jämställdhet bland ledamöterna. 

Arbetet sker främst genom 100-listan, där över 150 kvinnor med utbildning inom och erfarenhet av styrelsearbete har registrerat sig. Listan fungerar som en kompetensbank för företag som söker efter ledamöter, men är också en kraft i arbetet med att öka professionaliteten och jämställdheten i regionens styrelserum. Initiativet har spridit sig och nu finns liknande listor runtom i landet. 

Varje år kartlägger även Handelskammaren andelen kvinnor i styrelserna för regionens största bolag. Sedan 2018 har andelen kvinnor i de sörmländska bolagsstyrelserna ökat från 20 till 24 procent. 

Med nuvarande tempo kommer andelen män och kvinnor i styrelserummen inte vara jämställd (40/60) förrän om 20 år. Fler bolag behöver arbeta mer framåtlutat med sin styrelsekompetens, exempelvis genom ett mer aktivt valberedningsarbete och uttalad ambition rekrytera externa ledamöter.

Tydligt i årets undersökning är att kvinnors synlighet bland regionens ledande positioner ger ringar på vattnet. Bland företagen med en kvinna som vd är andelen kvinnor i styrelsen betydligt högre – 41 procent, jämfört med 22 procent bland företagen med en man som vd. Samma tendens syns hos bolag med en kvinnlig styrelseordförande, där är också andelen kvinnor i styrelserna 41 procent medan siffran med en man som ordförande är 21 procent. 

Vilken faktor som spelar störst roll för förändring är svårt att säga, men inte heller den viktigaste poängen. Kvinnors representation kan och har en positiv inverkan på andra kvinnors möjligheter och framsteg. Förebilder, goda exempel och gemensam kraft gör skillnad.

Nytt i årets undersökning är att vi tittat på jämställdheten i bolagsstyrelser i hela Sverige. Här placerar sig Sörmland på plats 8 av 21 regioner, vilket inte är illa. Den långsamma förändringstakten innebär dock att det sörmländska näringslivet har en lång väg kvar. Gotland, som toppar listan med 30 procent kvinnor representerade i bolagsstyrelserna, har tagit betydligt snabbare steg och skulle vara jämställda om bara 5 år – förutsatt att tempot hålls uppe.

Bland de sörmländska företagen har nära två tredjedelar (63 procent) tagit ett första steg genom att rekrytera minst en kvinnlig ledamot till sin styrelse. Desto dystrare blir det om man tittar på andelen bolagsstyrelser som hamnar inom 40/60-definitionen – blott 18 procent kvalificerar sig dit. Detta visar att verklig förändring kräver både proaktivitet och tålamod.

Utöver det skulle en framgångsfaktor kunna vara att börja höja blicken för rekrytering. Hela 70 procent av regionens bolag rekryterar styrelseledamöter genom sitt närmsta nätverk. Det är oroväckande. Lika barn kanske leker bäst, men om bäst betyder lönsamma företag med stark konkurrenskraft och god innovationsförmåga gör bolagen rätt i att söka olika typer av ledamöter. 

Genom 100-listans och liknande initiativs arbete ökar medvetenheten inom både de enskilda bolagen och samhället i stort. Att höja kunskapen kring rådande läge och varför jämställda styrelserum är betydelsefullt, är en nyckel till förändring. Det handlar såväl om individidens kraft och utveckling som bolagens förutsättningar för hållbar tillväxt. 

Jonna Hedlund
Ansvarig 100-listan

Simon Helmér
Vd Östsvenska Handelskammaren