Vårdens sparpaket får orimliga konsekvenser

SKPF Pensionärernas grundkrav är bland annat en förstärkt närsjukvård som utvecklas utifrån äldres behov i Sörmland, skriver distriktsordförande Leif Kindblom.

SKPF Pensionärernas grundkrav är bland annat en förstärkt närsjukvård som utvecklas utifrån äldres behov i Sörmland, skriver distriktsordförande Leif Kindblom.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Debatt2023-10-23 05:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Sörmland har för avsikt att säga upp 700 anställda, av dessa är det 400 som jobbar inom vården. Man ska spara en halv miljard i ett första steg för att komma till rätta med det stora underskottet i regionens finanser. 

I en medlemsundersökning inom SKPF Pensionärerna framkommer det att över 92 procent av medlemmarna känner stor oro över nedskärningar inom sjukvården.

Långsiktigt innebär nerdragningarna stor osäkerhet. Kostnaderna kan öka kraftigt i framtiden om man drar ner på vården i dag. För att uppnå god hälsa och välbefinnande för äldre borde region Sörmland tänka om. Ändra fokus och ta sikte på en utvecklad hälso- och sjukvård för att förebygga dyrare akutinsatser senare. Då är rehabilitering och förstärkt nära sjukvård centrala delar och svarar även mot den äldre befolkningens behov. I en fungerande hälso- och sjukvård samverkar olika aktörer, exempelvis med vårdplanering för äldre.

Äldre har sin förstahandskontakt med primärvården. Där ska varje person mötas för råd och behandling utifrån sina behov. Äldre har ofta komplexa vårdbehov och därför är en utveckling mot en utbyggd och förstärkt primärvård med geriatrisk kompetens en bra lösning.

Samtidigt visar utvärderingar att det i praktiken inte sker någon förflyttning av resurser till primärvården i regionen. Det är något som måste förändras, menar vi. Primärvården bör som sjukvårdens första led förstärkas. Ett exempel är mobila team som kan åka hem till äldre.

Ett annat inslag i en förebyggande nära hälso- och sjukvård är att erbjuda alla äldre regelbundna hälsosamtal. Där kan frågor som motion, ofrivillig ensamhet och isolering, alkohol och annat tas upp. Vården behöver utveckla reformen Fysisk aktivitet på recept för äldre personer. På sikt minskar det säkert kostnaderna för sjukvården.

SKPF Pensionärernas grundkrav är:

  • En förstärkt närsjukvård som utvecklas utifrån äldres behov i Sörmland.
  • Satsa på en förebyggande nära hälso- och sjukvård som erbjuder regelbundna hälsosamtal och fysisk aktivitet på recept.
  • Mammografi och screening av prostatan görs kostnadsfritt och regelbundet.
  • Läkemedel är en del av en god hälso- och sjukvård. Tillgången till verksamma läkemedel skall säkerställas i hela regionen.

Vi oroar oss för konsekvenserna av varslen. Hur går det ihop med behoven att satsa på en stärkt en förebyggande hälso- och närsjukvård för äldre? Vi ser orimliga konsekvenser av att genomföra denna hårda nedskärning i vården. 

Leif Kindblom
Distriktsordförande SKPF Pensionärerna i Sörmland