Vårdnadstvist – då ska barn ha rätt till ett eget ombud

I höstas fattade Centerpartiet ett beslut att alla barn ska ha rätt till ett eget ombud vid vårdnadstvister, skriver Martina Johansson, Leena Kumpula, Malin Kruhsberg och Johanna Tegelstam.

I höstas fattade Centerpartiet ett beslut att alla barn ska ha rätt till ett eget ombud vid vårdnadstvister, skriver Martina Johansson, Leena Kumpula, Malin Kruhsberg och Johanna Tegelstam.

Foto:

Debatt2024-03-22 05:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots att Barnkonventionen är svensk lag sedan 1 januari 2020, är det fortfarande alltför få barn som kommer till tals inför och under beslutsprocesser som rör dem.

Flera rapporter från bland annat Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) pekar på hur socialtjänsten i många fall misslyckas att låta barn komma till tals innan beslut som rör dem fattas. Det har även förekommit flera fall där barn tvingats umgås med en eller båda sina föräldrar, trots att det inte har varit till barnets bästa. Det finns exempel där barn på olika sätt påverkas så att det skapas en osund relation till mamman eller pappan. För att motverka båda dessa situationer krävs ökad kunskap om hur barn berättar och hur vi kan förstå barnets situation. Det behövs även någon som enbart har barnets bästa för ögonen och inte föräldrarnas.

I höstas fattade Centerpartiet ett beslut att alla barn ska ha rätt till ett eget ombud vid vårdnadstvister. Förslaget är ett stort och viktigt steg för att kunna tillvarata barns bästa. Att deras rättigheter blir tillgodosedda, när exempelvis föräldrarna strider om vårdnad, boende och umgänge. 

Utöver detta behövs även andra åtgärder för att minska och korta tiden för tvisterna i domstol: bland annat enhetliga riskbedömningsmetoder och utbildning för samtal med barn i familjerättens arbete samt medling.

Rädda barnen har nyligen presenterat en undersökning som visar att sju av åtta partier i riksdagen nu är överens om att utreda frågan om eget ombud för barn. Ett behov som även tidigare utredningar påpekat. Med andra ord råder det en klar majoritet i riksdagen för att skrida till verket och få detta på plats.

Moderaterna är det enda partiet som inte har svarat ja på Rädda Barnens fråga. Hur detta går hand i hand med partiets engagemang för barnrättsfrågor är svårt att se. 

Om Moderaterna säger sig vara ett barnrättsparti, varför vill de då inte utöka barnens rättigheter – även när det gäller en vårdnadstvist mellan vuxna?

Att ge barn en egen klar och tydlig röst kommer ge ett tryggare liv för alla barn – även när det råder en konflikt mellan barnets föräldrar. Barn behöver ett gott skydd i alla processer som rör dem.

Det är dags att lyssna på barnrättsorganisationerna och på riktigt sätta barnens bästa i första rummet. För att detta ska bli verklighet behöver barn rätt till ett eget ombud vid tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Martina Johansson
Riksdagsledamot (C) och talesperson för familjerätt

Leena Kumpula
Team Vård- hälsa och trygghet Centerpartiet Eskilstuna

Malin Kruhsberg
Team Vård- hälsa och trygghet Centerpartiet Eskilstuna

Johanna Tegelstam
Kommunfullmäktigeledamot (C) Flen