Varför vill majoriteten minska oppositionens insyn?

I Strängnäs har den politiska majoriteten vänt upp och ner på förhållandet mellan förvaltningen och de förtroendevalda. De som inte har ansvar bestämmer nu över de som har ansvar, vilket strider mot alla demokratiska arbetsordningar och värderingar, skriver Jan Rudengren (L).

I Strängnäs har den politiska majoriteten vänt upp och ner på förhållandet mellan förvaltningen och de förtroendevalda. De som inte har ansvar bestämmer nu över de som har ansvar, vilket strider mot alla demokratiska arbetsordningar och värderingar, skriver Jan Rudengren (L).

Foto: Jeander

Debatt2024-01-11 05:33
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På sittande möte i kommunstyrelsen (KS) 4/10 2023 tog ordförande Jacob Högfeldt (M) initiativ till ett beslut som innebär att ledamöter och ersättare inte automatiskt ska ha tillgång till tjänstemän. Detta beslut gör Strängnäs unikt i Sverige. 

Nu ges kommundirektören makten att bevilja om en ledamot i KS ska få tillgång till en tjänsteman. Detta innebär att man vänder upp och ner på förhållandet mellan förvaltningen och de förtroendevalda. De som inte har ansvar bestämmer nu över de som har ansvar, vilket strider mot alla demokratiska arbetsordningar och värderingar. 

Beslutet är det senaste i en utveckling som pågått sedan den nuvarande majoriteten med M och S kom till makten 2014 med Jacob Högfeldt som kommunstyrelsens ordförande (KSO). Från att tidigare svarat undvikande på kritiska frågor eller helt undvikit att svara, ser man nu till att de som är kritiska mot majoritetens styre utestängs från nödvändig information. Dessutom är det majoriteten som har tolkningsrätt vad gäller ”nödvändig information”.

Alltifrån nuvarande majoritet fick makten 2014 har resultaten inom kärnverksamheten, det viktigaste i en kommun, försämrats. I stället för kärnverksamheten ägnar sig majoriteten åt att utveckla en idrottsanläggning i Larslunda. Ursprungliga direkta investeringskostnader uppgick till 265 miljoner kronor, men redan har 130 miljoner tillkommit. Vad dessa pengar ska finansiera går inte att få konkret information om. 

Skolans kris och mörkläggningen av information gällande Larslunda har diskuterats på ledarsidor och i debattinlägg. Men i vanlig ordning är det tyst från majoriteten. Ett undantag var en replik på en ledare i Strängnästidning där den politiska redaktören begärde att få information om de 130 miljoner kronor i kostnadsökning. I repliken framhålles att kommunledningen inte duckar för besvärliga frågor, men inga svar ges. Det intressanta är att denna replik var utarbetad av förvaltningen. Den undertecknades av KSO Jacob Högfeldt och ordförande i teknik och fritidsnämnden Christine Blomqvist Gyllby (M), samt tre tjänstemän inkluderande kommundirektören. Denna replik undanröjer alla tvivel att Strängnäs nu har politiska tjänstemän som är lojala mot KSO. När detta brott mot myndighetsutövning och förvaltningslagen debatterades i media, möts det av tystnad.

Majoriteten i Strängnäs har aldrig förstått att i en kommun ska det finnas en opposition som granskar och kritiserar majoritetens beslut och agerande. Än värre, majoriteten drar sig inte för att uppfostra oppositionen hur den ska utföra sitt uppdrag. För KSO är det viktigaste att ha en enig KS. De som dristar sig till att ifrågasätta en sådan enighet ska tystas. All kritik som framförs mot majoriteten uppfattas som kränkande. Hela denna utveckling medför att den lokala demokratin är hotat. För att citera Johan Norberg i sin essä ”Flykten från friheten”: För dem som primärt värderar enhet och enighet är det tecken på sönderfall. (Va?! Är demokratin hotad? Fores och Studieförbundet Vuxenskolan, 2021)

KSO:s ledning och styrning av kommunen liknar alltmer ett företags. Ledningen ska ha full kontroll genom en enig kommunstyrelse. Kritiker får inte förekomma, och om de trots allt hävdar sin rätt ska de frysas ut. 

Förvaltningen är som Högfeldt uttrycker det ”min förvaltning”, lojaliteten ska vara fullständig mot honom. En mur reses runt förvaltningen för de som är kritiska och ingången bevakas av kommundirektören. Makten i kommunen är det viktiga, inte innevånarnas bästa, medbestämmande och den lokala demokratin.

Jan Rudengren
Ordförande i Tankesmedjan SER
Ersättare i kommunstyrelsen för Liberalerna

Kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs Jacob Högfeldt (M) tog under sittande möte i kommunstyrelsen (4/10 2023) initiativ till ett beslut som innebär att ledamöter och ersättare inte automatiskt ska ha tillgång till kommunens tjänstemän.
Kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs Jacob Högfeldt (M) tog under sittande möte i kommunstyrelsen (4/10 2023) initiativ till ett beslut som innebär att ledamöter och ersättare inte automatiskt ska ha tillgång till kommunens tjänstemän.