Varför vill regeringen göra det svårt att bo i villa?

Debatt 8 september 2021 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Villaägarnas riksförbund är positivt till olika former av bostäder och att människor kan använda skilda färdmedel som bil, kollektivtrafik, cykel med mera.  Men regeringen ska inte göra folks val av boenden och färdmedel.

I utredningen ”Stärkt planering för en hållbar utveckling” vill regeringen göra det svårare att ha egen bil i nyproducerade bostäder genom att minska tillgången till parkeringsplatser. På så sätt ska andra transportsätt gynnas. Helst ska du inte bo i småhus överhuvudtaget, för småhusägare har ofta bil. Du ska i stället bo i flerfamiljshus i en stad nära tunnelbana, spårvagn, tåg eller buss. 

Problemet är att 75 procent av befolkningen vill bo i småhus och att ungefär 85 procent av hushållen i Sverige har minst en bil. Utanför storstadsområdena har 91 procent av hushållen minst en bil i hushållet. Så vad utredning vill göra, går egentligen stick i stäv med hur folk lever. Likaså med hur landet ser ut, ett land med stora ytor där vi inte nödvändigtvis behöver tränga ihop oss. Pandemiskäl och möjligheterna att arbeta på distans talar i samma riktning.

Alla har inte heller tillgång till kollektiva transportmedel, så att det går att få ihop livspusslet utan bil. En bil kan innebära en möjlighet att röra sig i närområdet, ta sig till arbetet samt slippa kånka på barnvagnar och annat skrymmande. Bil kan ibland även krävas för att kunna bo kvar. Den som har svårigheter att röra sig, kan ha besvärligt att själv transportera sig på annat sätt än med bil. 

Mycket av vardagsglädjen med att bo i småhus kommer från känslan att kunna bestämma över sitt eget boende, att välja färg på väggarna, påta i jorden på den egna täppan med mera. Likaså för att kunna få komma närmare naturen än vad som ges möjlighet till i ett centralt beläget flerfamiljshus. Något som många i Sverige drömmer om men är en mardröm i utredningens ögon. Detta då utredningen talar om ett behov av normförskjutning, för att förändra hur privatpersoner transporterar sig i dag. 

Medborgarna begriper helt enkelt inte att de ska avstå från att bo i småhus och åka bil utan behöver påverkas så att de ”tänker rätt”, när det gäller val av boende och transportmedel. Detta trots att elbilsförsäljningen har rusat och att småhusen har blivit allt mer miljövänliga med värmepumpar och solceller. Men utifrån ett elitistiskt perspektiv kan det vara svårt att ta till sig att någon vill bo i småhus, mindre centralt och ha bil. Inte ens om småhuset har bergvärmepump och solceller och småhusägaren åker elbil. 

 

Ulf Stenberg
Chefsjurist, Villaägarnas riksförbund

Ämnen du kan följa