Varför vill Strängnäsmajoriteten avskaffa valfriheten?

Debatt 26 oktober 2021 11:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2012 infördes Lagen om Valfrihet (LOV) inom hemtjänsten i Strängnäs kommun. I dag finns det tre privata företag, utöver kommunen, som erbjuder hemtjänst. 27 oktober ska socialnämnden besluta om att föreslå fullmäktige att begrava LOV och valfriheten. I stället skall man genom Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) upphandla ett privat företag som ska leverera hemtjänst. Kommunen delas geografiskt upp mellan kommunen och vinnande företag.

Argumentet för förändringen är att i ett slag öka kvaliteten och minska kostnaderna. Om den kommunala hemtjänsten hade samma ekonomiska krav som de privata, skulle den ha stängts för länge sedan. Under 2013-2020 har den kommunala hemtjänsten ett samlat underskott på 104,3 miljoner kronor eller i snitt 13 miljoner per år. Till misslyc­kandet att styra den egna verksamheten ekonomiskt, kommer även problemet med kvaliteten. Privata utförare har genomgående högre kvalitet och färre anställda per brukare – en till två medan kommunen låter över tio olika personer besöka sina brukare under en vecka. 

Vad som framkommer tydligt i förslaget är alliansen mellan politiken och förvaltningen. Socialdemokraterna är ideologiskt motståndare till LOV och förvaltningen vill inte bli konkurrensutsatt. Förstudien visar tydligt på detta, då den är kraftigt vinklad mot det beslut majoriteten vill ha. Resultatet blir två monopol – ett kommunalt och ett privat – där förvaltningen dessutom har kontroll över valet av det privata företaget. Är detta konkurrens? Det som i realiteten sker är en monopolisering av hemtjänsten vilket majoriteten på ”nyspråk” kallar för konkurrensutsättning.

I Lomma kommun gjordes en upphandling liknande den Strängnäs vill göra. Resultatet blev att Lomma utnämndes till sämst på äldreomsorg under ett år. Enligt kommunstyrelsens ordförande i Lomma, var skälet att upphandlingen resulterade i ett privat monopol. Varför har inte majoriteten i Strängnäs studerat Lomma kommun? 

Hur den nya modellen för hemtjänst i Strängnäs lyckas kommer att bli avgörande för de äldre i kommunen. Om den misslyckas är det bara för brukarna att acceptera eftersom de inte kan byta leverantör. 

Det mest uppseendeväckande i förslaget är att de äldre blir omyndighetsförklarade. De kan inte välja hemtjänst utan förmyndaren, kommunen, ska tala om vilken hemtjänstleverantör man får. Om den är kommunal eller privat beror på var man bor.

 

Jan Rudengren
Lars Larsson
Tankesmedjan SER


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa